Σε 2,5 χρόνια νερό από τη Ζωοδόχο Πηγή για την περιοχή του Ελλησπόντου και την πόλη της Κοζάνης

2 Min Read

Στη δημοπράτηση του έργου «ΝΕΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» , προυπολογισμού 6εκ. ευρώ, προχώρησε η ΔΕΥΑΚ. Το έργο αναμένεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα ύδρευσης των οικισμών της Δ.Ε. Ελλησπόντου αλλά να ενισχύσει και το υδρευτικό σύστημα της Κοζάνης σε περίπτωση υπερεπάρκειας.
Σήμερα η ύδρευση των οικισμών του Ελλησπόντου, λόγω των γνωστών συνθηκών, γίνεται από τις πηγές της Ερμακιάς και σε ορισμένες περιπτώσεις από τις γεωτρήσεις του Βαθυλάκου, με ότι αυτό συνεπάγεται οικονομικά, θα εξασφαλιστεί πλέον από τα νερά της Ζωοδόχου Πηγής.
Η υφιστάμενη κατάσταση του εξωτερικού υδρευτικού συστήματος των οικισμών της Δ.Ε. Ελλησπόντου δημιουργεί πολλά προβλήματα τόσο στην ομαλή λειτουργία των οικισμών όσο και στη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. λόγω των συνεχόμενων βλαβών και της ελαττωματικής παροχής πόσιμου νερού καθώς επίσης και λόγω της χρήσης νερού των πηγών Ερμακιάς που προορίζονταν αρχικά για την ύδρευση της πόλης της Κοζάνης.
Με το έργο αυτό το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης των οικισμών Δ.Ε. Ελλησπόντου θα αποτελείται εξολοκλήρου από αγωγούς HDPE και ελατού χυτοσιδήρου και θα είναι πλήρως καταγεγραμμένο και ελεγχόμενο. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός θα εκσυγχρονιστεί για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο της λειτουργίας και την άμεση αποκατάσταση των ενδεχόμενων βλαβών έτσι ώστε να περιοριστούν σημαντικά οι διαρροές και η παράνομη κατανάλωση και να παρέχεται ικανοποιητική ποσότητα νερού για να καλύψει τις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες των κατοίκων με ταυτόχρονη ποιοτική αναβάθμιση της υδροδότησης των οικισμών χωρίς περιβαλλοντικές και υγειονολογικές συνέπειες.
Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α θα χρηματοδοτηθεί από:
Το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του υπουργείου εσωτερικών για ποσό 3.000.000 € (μέγιστη δυνατότητα χρηματοδότησης) και
Το Ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα 2012 – 2016 του Τέλους Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης για ποσό 3.000.000 €
Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Μοιραστείτε την είδηση