Σε Αναπτυξιακή Δήμου Κοζάνης μετασχηματίζεται η ΑΝΔΗΚΟ

2 Min Read

Εγκίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η έγκριση καταστατικού για την υπό σύσταση Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Κοζάνης (ΑΝΔΗΚΟ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.), στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Εισηγήτής του θέματος ήταν ο Δήμαρχος Λάζαρος Μαλούτας ο οποίος τόνισε πως πρόκειται  για το μετασχηματισμό της ΑΝΔΗΚΟ σε αναπτυξιακό φορέα, που θα εποπτεύεται από τους Δήμους Κοζάνης και Βελβεντού.

Ο νέος αναπτυξιακός φορέας, όπως είπε ο κ. Μαλουτας θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στις τεχνικές υπηρεσίες  από τις οποίες και θα διευθύνεται. “Θέλουμε να  γίνουμε πιο αποτελεσματικοί προς όφελος των πολιτών ” υπογράμμισε ο κ. Μαλούτας

Το κατασταικό καταψήφισε η Λαική Συσπείρωση και ο σύμβουλος της Δημοτικής Κίνησης  Γιάννης Γρηγοριάδης.

Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Μάρτιο, μέσω του νόμου 4674/2020 δόθηκε στους δήμους η δυνατότητα να ιδρύουν αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο της υλοποίησης της αναπτυξιακής πολιτικής εντός των περιοχών ευθύνης τους.
Ποιες θα είναι οι δραστηριότητες της Αναπτυξιακής
Οι αναπτυξιακές που θα λειτουργούν με μορφή ΑΕ, θα έχουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως:
  • Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων των Δήμων, αποφάσεις για επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο και αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Δήμων,
  • Εκπόνηση μελετών, σύναψη συμβάσεων, επίβλεψη έργων και προμηθειών των τεχνικών και υπηρεσιών δόμησης των Δήμων
  • Δυνατότητα εμπλοκής στη διαχείριση αποβλήτων, τις ΑΠΕ, με έργα και δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης κλπ.
  • Δυνατότητα ανάληψης υπηρεσιών και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής των Δήμων, αλλά και οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών, όπως και την μηχανοργάνωση των υπηρεσιών.
Φόβοι για υποκατάσταση των βασικών λειτουργιών των δήμων

Το έργο των εταιρειών αυτών θα είναι επιτελικό και συντονιστικό και πολλοί εκφράζουν φόβους ότι στην ουσία βρισκόμαστε μπροστά στη δημιουργία μιας παράλληλης δομής, στο πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ, η οποία σε σύντομο χρόνο θα υποκαταστήσει βασικές λειτουργίες των Δήμων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του εξορθολογισμού που έφερε στο τέλος της δεκαετίας του 2000 ο “Καλλικράτης” πολλές δημοτικές επιχειρήσεις με τέτοιο χαρακτήρα (πχ. Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κοζάνης (ΔΕΜΚΟ) ή Αναπτυξιακή Δήμου Πτολεμαΐδας (ΑΝΔΕΠ) είχαν κλείσει.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση