Σε αναζήτηση λύσης γα την αποπληρωμή χρέους 5εκ. ευρώ της ΔΕΥΑΕ στη ΔΕΗ

2 Min Read

Δήμος Εορδαίας και Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας αναζητούν τον τρόπο να αποπληρωθεί η οφειλή των 5εκ. ευρώ στη ΔΕΗ, μετά την κίνηση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού να αποστείλει στην Δ.Ε.Υ.Α. 16 μηνιαίες προς εκτέλεση επιταγές. Αυτό σημαίνει πως η Δ.Ε.Υ.Α. θα πρέπει να αποπληρώσει το σύνολο της οφειλής σε 16 μηνιαίες δόσεις, κάτι που σύμφωνα με τη Δ.Ε.Υ.Α. είναι αδύνατο.
Τη Δεύτερα πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τη ρύθμιση των οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. με την ΔΕΗ Α.Ε.
Εκεί έγινε γνωστό πως την Πέμπτη 25 Ιουλίου η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Κοζάνης, επέδωσε στην Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας αντίγραφο του απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση των δεκαέξι (16) τελεσίδικων αποφάσεων της ΔΕΗ κατά της ΔΕΥΑΕ.
Τα χρηματικά ποσά των συγκεκριμένων δεκαέξι (16) τελεσίδικων αποφάσεων αφορούν κεφάλαιο, τόκους, επιδικαστείσα δικαστική δαπάνη, τέλος απογράφου, σύνταξη επιταγής προς πληρωμή, δαπάνες επίδοσης κ.λ.π.
Τα χρηματικά ποσά που οφείλει η ΔΕΥΑΕ στην ΔΕΗ αναλύονται στις δεκαέξι (16) επιταγές προς εκτέλεση.
Αξίζει να σημειώσουμε πως τα χρηματικά ποσά, που αναγράφονται στις δεκαέξι (16) επιταγές προς εκτέλεση προέκυψαν διότι η ΔΕΥΑΕ από της συστάσεώς της μέχρι και τον Ιούνιο του 2011, δεν πλήρωνε την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας των αντλιοστασίων που υδροδοτούν την πόλη της Πτολεμαΐδας.
Στη συνεδρίαση τονίστηκε πως η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. αδυνατεί να καταβάλλει το ποσό που αναλύεται στις δεκαέξι (16) επιταγές προς εκτέλεση της ΔΕΗ ΑΕ.
Η πρόταση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., προκειμένου να αποφευχθεί η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της, είναι να προταθεί στη ΔΕΗ η ρύθμιση των οφειλών σε 100 μηνιαίες δόσεις με τριτεγγυητή τον Δήμο Εορδαίας και τη παραγραφή ενός μέρους των αναλογούντων τόκων λόγω παρέλευσης 5ετίας από την τελεσιδικία και την ταυτόχρονη καταβολή τόκων και κεφαλαίου ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. από τους τόκους του διακανονισμού.
Το θέμα συζητήθηκε στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας που έκανε δεκτη την εισήγηση της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., σύμφωνα με την αντίστοιχη ρύθμιση της ΔΕΥΑΚ.

Μοιραστείτε την είδηση