Σε Boston Consulting και Grant Thornton η εκπόνηση του master plan για την απολιγνιτοποίηση – Τι ακριβώς προβλέπει η προκήρυξη

5 Min Read

Σφιχτοί είναι οι χρόνοι παράδοσης της μελέτης για το master plan της μεταλιγνιτικής εποχής σε Δ.Μακεδονία και Μεγαλόπολη, το οποίο και θα πρέπει να είναι έτοιμο στα τέλη του 2020.

Αυτό προβλέπουν οι όροι της σχετικής προκήρυξης του υπερ-Ταμείου, στην οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του “Energypress”, νικητές για την εκπόνηση της μελέτης για την απολιγνιτοποίηση, ύψους 200.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), αναδείχθηκαν οι εταιρείες συμβούλων Boston Consulting και Grant Thornton.

Το παραπάνω δίδυμο καλείται εντός τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή κάπου στις αρχές φθινοπώρου, να έχει παραδώσει στην Συντονιστική Επιτροπή, η οποία και εποπτεύει το όλο εγχείρημα, ένα draft του master plan, ενώ το τελικό σχέδιο θα πρέπει να έχει παραδοθεί εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Δηλαδή κάπου στα τέλη του 2020.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού τον οποίο και διοργάνωσε το υπερ-Ταμείο (http://www.hcap.gr/wp-content/uploads/2020/03/HCAP_RfP_final.pdf), γενικό αντικείμενο του master plan είναι να περιγράψει μέτρα και πολιτικές αφενός για την κάλυψη τυχόν απώλειας θέσεων εργασίας, αφετέρου για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ευκαιριών απασχόλησης στην Δ.Μακεδονία και την Μεγαλόπολη.

Ειδικότερα, έργο του συμβούλου θα είναι, λαμβάνοντας υπόψη και την όποια ανάλογη ευρωπαϊκή ή διεθνή εμπειρία, να προβεί σε μια λεπτομερή ανάλυση όλων των δεδομένων (πληθυσμός, δημογραφικό, δεξιότητες, υποδομές, κλπ), αλλά και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που έχουν οι δύο παραπάνω περιοχές. Οπως το υψηλά εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό στον τομέα των μηχανικών κατασκευών, της βιομηχανικής λειτουργίας και της αγοράς ηλεκτρισμού, την εγγύτητα με τα Βαλκάνια στην περίπτωση της Δ.Μακεδονίας, καθώς επίσης τις αλυσίδες αξίας. Εν συνεχεία θα πρέπει να “κουμπώσει” όλα τα παραπάνω με δράσεις με βάση και το χρονοδιάγραμμα της απολιγνιτοποίησης, το οποίο προβλέπει ότι στα τέλη του 2023 θα έχει κλείσει η συντριπτική πλειοψηφία των μονάδων της ΔΕΗ.

Τομείς πολιτικών

Στο δια ταύτα, το δίδυμο των συμβούλων καλείται να παρουσιάσει μια σειρά πολιτικών, μαζί με τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό για κάθε μια, οι οποίες και θα αφορούν τους παρακάτω ενδεικτικούς τομείς επενδύσεων :

 • Βιομηχανικές υποδομές (λιμάνια, δρόμοι, αεροδρόμια, ψηφιοποίηση, κλπ)
 • Αγροτική παραγωγή
 • Ερευνα και καινοτομία
 • Τουρισμός
 • Logistics
 • Ενέργεια & Περιβάλλον
 • Κοινωνικές πολιτικές (επανεκπαίδευση, κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ).

Οι πολιτικές που θα παρουσιάσει ο σύμβουλος θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να δημιουργήσουν μια βιώσιμη ανάπτυξη η οποία μετά την περίοδο μετάβασης στην επόμενη ημέρα δεν θα απαιτεί πλέον κρατική χρηματοδότηση. Επίσης δεν θα πρέπει να παρουσιάσει μόνο ένα σενάριο, αλλά και μια σειρά από εναλλακτικά για την μετάβαση των παραπάνω περιοχών στο νέο κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο.

Ταυτόχρονα ο σύμβουλος θα πρέπει να :

 • Υποβάλλει προτάσεις για ένα νέο χωροταξικό σχέδιο στις παραπάνω περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όπου είναι απαραίτητο, προτεινόμενες αλλαγές στις χρήσεις γης και εισηγήσεις για αναβάθμιση και συντήρηση βασικών εγκαταστάσεων και ιδιοκτησιών.
 • Προτείνει κίνητρα για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή.
 • Εισηγηθεί βελτιώσεις και τροποποιήσεις στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.
 • Υποβάλει προτάσεις για την ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση της ανακατανομής των υπαρχόντων εργαζομένων της ΔΕΗ, προκειμένου οι δεξιότητές τους να “κουμπώσουν” με τους τομείς οι οποίοι και πρόκειται να αναπτυχθούν στα σημερινά λιγνιτικά πεδία.

Πηγές χρηματοδότησης

Το master plan θα πρέπει να καλύπτει κάθε πιθανή πηγή χρηματοδότησης που σχετίζεται με τους τρεις άξονες του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το πρόγραμμα Invest EU και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και όλα τα πιθανά κεφάλαια ευρωπαικής ή εθνικής χρηματοδότησης, κονδύλια της ΔΕΗ, κ.ο.κ.

Εκπόνηση

Στην καρδιά του έργου βρίσκεται η εκπόνηση του master plan, όπου ο σύμβουλος θα πρέπει να παρουσιάσει προτάσεις για μηχανισμούς ικανούς να λαμβάνουν γρήγορα αποφάσεις, για fast track διαδικασίες εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, καθώς επίσης κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις, κατηγορίες φοροαπαλλαγών, αλλά και για παροχή τεχνικής βοήθειας από ευρωπαικούς μηχανισμούς και προγράμματα (π.χ. Jaspers). Τα παραπάνω, μαζί με τα εργαλεία χρηματοδότησης και τους διαθέσιμους πόρους θα πρέπει να ενταχθούν σε έναν “οδικό χάρτη” μαζί με προτάσεις για το κατάλληλο μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο θα διέπει το μεγαλεπήβολο εγχείρημα.

Την πορεία υλοποίησης του master plan θα επιβλέπει η Συντονιστική Επιτροπή για την απολιγνιτοποίηση, από κοινού πιθανώς με άλλα θεσμικά όργανα, όπως τους Δημάρχους των παραπάνω περιοχών και τις Περιφέρειες Δ.Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

Energypress

Μοιραστείτε την είδηση