Σε Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Eurojust, ως εκπρόσωπος της ΒτΕ, ο Βουλευτής ΠΕ Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης

3 Min Read

Τη Βουλή των Ελλήνων, ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, εκπροσώπησε ο Βουλευτής ΠΕ Κοζάνης, Στάθης Κωνσταντινίδης, σε διαδικτυακή Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Eurojust.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Κωνσταντινίδης αναφέρθηκε στη συνεργασία μεταξύ της Eurojust, του Γραφείου του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και των εθνικών αρχών, σημειώνοντας ότι είναι απαραίτητος ο διακρατικός συντονισμός των διωκτικών και δικαστικών αρχών στη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Ειδικότερα, για το διασυνοριακό έγκλημα, ο κ. Κωνσταντινίδης εστίασε:

Στη δύσκολη αποστολή της Eurojust, που είναι επιφορτισμένη με τη διεθνή δικαστική συνεργασία στο πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης, ενόψει των διαφορών που εμφανίζουν τα δικαστικά και διοικητικά συστήματα των διαφόρων κρατών και της πολυπλοκότητας που κατά κανόνα χαρακτηρίζει τις υποθέσεις του διασυνοριακού εγκλήματος.

Στη ανάγκη υποστήριξης του έργου της, αφού διαφορετικά θα ήταν πρακτικά αδύνατη η αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, δεδομένων των δικτύων που εμφανίζει και των εξελιγμένων μέσων που αυτό μετέρχεται.
Στην προσαρμοστικότητα που επέδειξε η Eurojust, σε σχέση με τους περιορισμούς που επέβαλε η πανδημία, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις σημαντικές επιτυχίες στη δίωξη εγκλημάτων που παρουσίασε το διάστημα αυτό.
Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με αντικείμενο την καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, ο κ. Βουλευτής σημείωσε ότι απαρτίζεται από στελέχη με μεγάλη εμπειρία, υψηλή κατάρτιση και αυξημένο κύρος, και είναι βέβαιο ότι αξιοποιώντας τις διαθέσιμες συνεργασίες με άλλα ευρωπαϊκά όργανα θα επιτελέσει τον καταστατικό της σκοπό.

Περαιτέρω, δε, προσέθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση υλοποιεί μεταρρυθμιστικό σχέδιο στον τομέα της Δικαιοσύνης, για την πληρέστερη εκπαίδευση των νέων δικαστικών λειτουργών και τη συνεχή κατάρτιση των ήδη υπηρετούντων, με έμφαση μάλιστα στο ευρωπαϊκό δίκαιο, και την αναβάθμιση των υποδομών και των ψηφιακών μέσων, προκειμένου να βελτιωθούν οι όροι απονομής της δικαιοσύνης, ενώ με πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες επιχειρεί τη δραστική αντιμετώπιση της βαριάς εγκληματικότητας, με γνώμονα τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου.

Τέλος, αναφορικά με το διασυνοριακό έγκλημα, επισήμανε:
-Την ανάγκη κοινής και δραστικής αντιμετώπισης των εγκλημάτων που σχετίζονται με
κυκλώματα παράνομης μετανάστευσης.
-Την ανησυχητική αύξηση περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης και την ανάγκη
αμεσότερης πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες δίωξης αυτού του είδους.

Πρότεινε δε τη δημιουργία διεθνούς εφαρμογής, όπου ο πολίτης θα μπορεί να προωθεί άμεσα τις
κλήσεις ή τα μηνύματα «ηλεκτρονικού ψαρέματος», στέλνοντας έτσι τους καρχαρίες απευθείας στα «δίχτυα» των διωκτικών αρχών.

Μοιραστείτε την είδηση