Σε δημόσια διαβούλευση το προτεινόμενο σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης, που αφορά τον Κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Εορδαίας.

2 Min Read

Από σήμερα 7 Αυγούστου 2020 ο Δήμος Εορδαίας θέτει προς δημόσια διαβούλευση το προτεινόμενο σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης που αφορά τον «Κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Εορδαίας»,  όπως αυτό διαμορφώθηκε με την υπ. αριθμ. 7/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής, προκειμένου να κατατεθούν απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, από συλλόγους, από  φορείς και από υπηρεσίες.

 

- Advertisement -

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται :

Στην πλατφόρμα διαβούλευσης : http://www.ptolemaida.gr/diavoulefseis.

Με  ταχυδρομείο :  25ης Μαρτίου 15 Πτολεμαΐδα –Δημαρχείο – Γραφείο 10 –ΤΚ 50200.

Στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : [email protected].

 

Η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης είναι από Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020 έως    Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις και τα σχόλια τους επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την Παρασκευή 11  Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00.

 

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από το Δήμο Εορδαίας απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα,  μόνο  μέσω  του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στη διεύθυνση:  [email protected].

 

Ο Δήμος  Εορδαίας θεωρεί τη δημόσια διαβούλευση ως μέσο κατάθεσης ουσιαστικών προτάσεων και απόψεων των ευαίσθητων φορέων και πολιτών, με στόχο την διαμόρφωση του τελικού κειμένου της πρότασης κανονιστικής Απόφασης, στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβούλιου Εορδαίας (κα Δέσποινα Στενημαχαλή τηλ.: 2463350151), στο Γραφείο Λαϊκών Αγορών : (κα Βασιλική Μάνου τηλ.: 2463022857 ) και στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών κ. Δημήτρη Ορφανίδη (τηλ.: 6975700942).

Μοιραστείτε την είδηση