Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ο « ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

1 Min Read

Ο Δήμος Κοζάνης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τον  « ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ».

Η συμμετοχή στη διαβούλευση γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Δήμου Κοζάνης στη ηλεκτρονική διεύθυνση:

- Advertisement -

http://politis.kozanh.gr/subjects/pages/viewtopic.aspx?TopicID=118

Η ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης είναι η 5η Απριλίου 2016. 

Παρακαλούμε για τα σχόλιά σας ως προς το κείμενο, είτε μέσω της πλατφόρμας είτε στο e-mail [email protected]

 

Μοιραστείτε την είδηση