Σε εφαρμογή και στην Κοζάνη  το νέο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου- Το πρόγραμμα

2 Min Read

Από τη φετινή σχολική χρονιά τίθεται σε εφαρμογή το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου και στα σχολεία της ΠΕ Κοζάνης.

Η βασική αλλαγή είναι η επέκταση του ωραρίου, που για το ολοήμερο  και για το ολοήμερο   Νηπιαγωγείο θα είναι στις 17.30.

Το πρόγραμμα:

Α) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

α) Το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου αναπτύσσεται σε τρεις (3) ζώνες:

  1. i) Στην πρώτη (1η) ζώνη, «Μεσημβρινό Γεύμα – Διατροφική αγωγή»
  2. ii) Στη δεύτερη (2η) ζώνη, «Μελέτη-Προετοιμασία», διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών

iii) Στην τρίτη (3η) ζώνη, «Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι»

β) Η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα ή στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος. Ειδικά, το σχολικό έτος 2022-2023 δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14.55, με το πέρας της πρώτης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

Β) Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

α) Με την εφαρμογή του νέου, αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου Νηπιαγωγείου προστίθενται στον διδακτικό χρόνο του ισχύοντος προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος δύο (2) διδακτικές ώρες και συγκεκριμένα η πέμπτη (5η) και η έκτη (6η), διάρκειας τριάντα (30) λεπτών η καθεμία.

β) Η αποχώρηση των μαθητών του Νηπιαγωγείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα της παρούσας παραγράφου λαμβάνει χώρα ή στις 16.00 με το πέρας της τέταρτης (4) διδακτικής ώρας ή στις 17.30 με τη λήξη του προγράμματος.

Όλοι οι γονείς και κηδεμόνες μαθητών/μαθητριών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του διευρυμένου ολοήμερου και θα λειτουργούν ως τις 5:30μμ, θα ενημερωθούν από τους Διευθυντές / Προϊσταμένους των ανωτέρω σχολικών μονάδων ώστε να δηλώσουν, εφόσον το επιθυμούν, τη συμμετοχή των παιδιών τους στο αναμορφωμένο ολοήμερο πρόγραμμα από την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση