Σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας, για το νέο ΕΣΠΑ 2021 -2027

3 Min Read

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας σας καλούν να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2021-2027.

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, το οποίο για την Ελλάδα αντιστοιχεί στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, γνωστό ως ΕΣΠΑ, καθορίζει πόσα χρήματα μπορεί να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάστημα επτά ετών σε έργα και προγράμματα που ενισχύουν το μέλλον της Ευρώπης.

- Advertisement -

Μέσα στο 2020 ξεκίνησε η διαδικασία κατάρτισης του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027. Όπως και κατά την υλοποίηση του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020, το νέο ΕΣΠΑ θα υλοποιηθεί μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τόσο Τομεακών, τα οποία αφορούν στη χρηματοδότηση οριζόντιων δράσεων που υλοποιούνται στο σύνολο της χώρας, όσο και Περιφερειακών, ένα για κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες.

Συγχρόνως, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017) για την ενίσχυση του δικαιώματος των πολιτών σε μια Ένωση Δημοκρατικής Αλλαγής, αναφέρει τη σημασία της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία της ΕΕ. Επιπλέον, αναγνωρίζει ξεκάθαρα ότι η συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη πολιτικής δεν αφορά μόνο την ψηφοφορία στις εκλογές, αλλά και το να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην πολιτική ζωή, με τη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, η οποία έχει την ευθύνη της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2021-2027, συνέταξε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.pepdym.gr) στην ενότητα για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Επίσης έχει αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων (www.pdm.gov.gr, https://grevena.pdm.gov.gr/, https://kastoria.pdm.gov.gr/, https://kozani.pdm.gov.gr/,   https://florina.pdm.gov.gr/).

Πρόκειται για ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, το οποίο βασίζεται στους Στόχους Πολιτικής που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλα τα Κράτη Μέλη για την περίοδο 2021-2027. Η διαδικασία αυτή δίνει την ευκαιρία σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να συμμετάσχει στο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ και να συνεισφέρει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας, να εκφράσει την άποψή του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τρέχον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τη διαδικασία κατάρτισης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλο το σχετικό ενημερωτικό υλικό και να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση