Σε εξέλιξη οι ημερίδες διαβούλευσης για τα σχέδια διαχείρισης των νερών της Δυτικής Μακεδονίας

2 Min Read

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ημερίδες διαβούλευσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο πλαίσιο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών «Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά» (2000/60/ΕΚ) και «Οδηγία για τις Πλημμύρες» (2007/60/ΕΚ), στο κτίριο της ΖΕΠ Κοζάνης, με ώρα έναρξης στις 09:30 π.μ.
Να σημειωθεί ότι η «Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά» τέθηκε σε ισχύ στις 22-12-2000 μετά από μακροχρόνια περίοδο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατανοώντας τη σημασία της προστασίας και διατήρησης του υδάτινου περιβάλλοντος στην Κοινότητα, προχώρησε στη διαμόρφωση της παραπάνω Οδηγίας και η οποία θεσπίζει ουσιαστικά τις βασικές αρχές μιας βιώσιμης πολιτικής των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδυάζοντας ποιοτικούς, οικολογικούς και ποσοτικούς στόχους για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων και την καλή κατάσταση όλων των υδατικών πόρων.
Ο βασικός στόχος της «Οδηγίας για τις Πλημμύρες», είναι για να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη στην πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των πλημμυρών, δημιουργώντας στην ουσία το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, το οποίο επεκτείνεται και συντονίζεται στενά με την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά.
Στην ημερίδα συμμετέχει πλήθος ενδιαφερόμενων που παρεμβαίνουν για να δώσουν υλικό για την τελική διαμόρφωση των οριστικών σχεδίων.

Μοιραστείτε την είδηση