Σε εξέλιξη η συνεργασία του Ινστιτούτου Δίκαιης Μετάβασης Ελλάδας (ΙΔΜΕλ) με την Περιφέρεια Midlands Ιρλανδίας πάνω στη στρατηγικής για τη Δίκαιη Μετάβαση

2 Min Read

Τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού της Δίκαιης Μετάβασης μεταξύ της Δυτικής Μακεδονίας και της περιφέρειας Midlands της Ιρλανδίας, δίνει το πρόγραμμα «EU coal regions exchange», που ξεκίνησε στις αρχές του 2022 και συνεχίστηκε την Τρίτη 21/6/2022 διαδικτυακά. 

Το πρόγραμμα , υλοποιείται (με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) από το ΙΔΜΕλ (βασικό μέλος επίσης και της Ομάδας Εργασίας της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης (JTP) για την χάραξη της Οριζόντιας Στρατηγικής των Ενδιαφερομένων Μερών σε επίπεδο ΕΕ), με την σημαντική συμβολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως και της Αντιπεριφέρειας Δίκαιης Μετάβασης σε συνεργασία με την Midlands Regional Enterprise Plan. 

- Advertisement -

Το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο είχε ως στόχο να παρουσιαστούν στην Ιρλανδική Περιφέρεια βασικά στοιχεία από την προετοιμασία του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με έμφαση στην προσέγγιση της διακυβέρνησης τoυ ΣΔΑΜ και του προβλεπόμενου (re)skilling του ανθρώπινου δυναμικού της Δυτικής Μακεδονίας. 

Το ελληνικό μοντέλο της διαδικασίας σχεδιασμού της Δίκαιης Μετάβασης παρουσίασαν ο Δρ. Ιωάννης Ν. Τζώρτζης, Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Εμπειρογνωμόνων ΣΔΑΜ και ο Κώστας Καραμάρκος εκ μέρους του ΙΔΜΕλ, ενώ για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στη φάση του σχεδιασμού της Μετάβασης μίλησε η κα Κωνσταντίνα Νικολαίδου, στέλεχος της Αντιπεριφέρειας Δίκαιης Μετάβασης εκ μέρους του Αντιπεριφερειάρχη Γρηγόρη Τσιούμαρη. Στον ειδικό ρόλο του Πανεπιστημίου στη συνολική διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού αναφέρθηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης. 

Το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου επικεντρώθηκε στη διαδικασία της επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού με ομιλητές τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Ιορδανίδη και τον Καθηγητή Εφαρμοσμένης Οικονομικής στην Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας Ευστράτιο Λοίζου, που παρουσίασαν πολύ ενδιαφέρουσες σχετικές μελέτες που έχει εκπονήσει το Πανεπιστήμιο. 

Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με ερωταπαντήσεις και επισημάνσεις από τους 25 συμμετέχοντες, ενώ τα συμπεράσματα του αναμένεται να συμβάλλουν στις διαδικασίες σχεδιασμού της Περιφέρειας Midlands που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ταυτόχρονα, έχουν μπει οι βάσεις για μελλοντικές συνεργασίες των 2 περιοχών, που παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά.

Γιάννης Κωσταρέλλας xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση