Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τον εκθεσιακό χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

1 Min Read

Στον «αέρα» είναι από την 1η Μαρτίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών του διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για τον εκθεσιακό χώρο της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού περίπου 455 χιλιάδων ευρώ με τη σχετική μελέτη να έχει εκπονήσει το τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ο χρόνος υλοποίησης είναι οι 10 μήνες. Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», η σύμβαση περιλαμβάνεται σε υποέργο της ήδη ενταγμένης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο διαγωνισμός προβλέπει περίπου 295 χιλιάδες ευρώ για ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές και 72 χιλιάδες ευρώ για ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 7 Απριλίου στις 10 το πρωί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr)

 

Όλγα Τουφεγγοπούλου

Μοιραστείτε την είδηση