Σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας οι Δήμοι Σερβίων, Βελβεντού και Κοζάνης

1 Min Read

Την κήρυξη σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Σερβίων, Βελβεντού και Κοζάνης αποφάσισε η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας μετά από σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η εν λόγω Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας εκδόθηκε προκειμένου, λόγω επαπειλούμενου κινδύνου, να δρομολογηθούν άμεσες επεμβάσεις αναβάθμισης για την ασφαλέστερη διέλευση οχημάτων και την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου, το οποίο θα εξυπηρετεί την διέλευση βαρέων οχημάτων μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στη γέφυρα των Σερβίων.

Η εν λόγω Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας για τις ανωτέρω αναφερόμενες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης δηλαδή έως και 14 Σεπτεμβρίου 2023.

Μοιραστείτε την είδηση