Σε μετρήσεις συγκέντρωσης υδραργύρου στα καυσαέρια από τους ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και Μελίτης προχωρά η ΔΕΗ

2 Min Read

Σε συνεχείς μετρήσεις της συγκέντρωσης υδραργύρου στα καυσαέρια μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και του ΑΗΣ Μελίτης θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα η ΔΕΗ, στα πλαίσια των μέτρων παρακολούθησης των εκπομπών που συστηματικά τηρεί.

Εν προκειμένω, το έργο που θα αναλάβει ο ανάδοχος στο διαγωνισμό που ήδη τρέχει, είναι η μέτρηση της συγκέντρωσης Hg στα καυσαέρια της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ Α.Ε. και της Μονάδας Ι ΑΗΣ Μελίτης της Λιγνιτικής Μελίτης Α.Ε., μέσα από έγκυρες δειγματοληψίες/μετρήσεις 60 ημερών.

- Advertisement -

Οι μετρήσεις αφορούν στην αέρια φάση των καυσαερίων και θα πραγματοποιηθούν είτε με χρήση διάταξης συνεχούς παρακολούθησης της συγκέντρωσης υδραργύρου (online monitoring), είτε με χρήση διάταξης συνεχούς δειγματοληψίας και δέσμευσης υδραργύρου με χρήση ροφητικού υλικού (long term continuous sampling).

Η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί σε αντιπροσωπευτικά σημεία των αγωγών καυσαερίων κάθε Μονάδας με χρήση αποτελεσμάτων ελέγχου ομοιογένειας που έχουν πραγματοποιηθεί και θα παρασχεθούν από τη ΔΕΗ Α.Ε. και την Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.

Στη Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, η δειγματοληψία-μέτρηση θα πραγματοποιηθεί στον ένα από τους δύο παράλληλους κλάδους καυσαερίων.

Στον ΑΗΣ Μελίτης οι μετρήσεις – δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν στον αγωγό καυσαερίων, στην έξοδο του πύργου απορρόφησης της εγκατάστασης υγρής αποθείωσης καυσαερίων και πριν την είσοδό τους στον Πύργο Ψύξης του ΑΗΣ.

ΓΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ energypress

Μοιραστείτε την είδηση