Σε πρόγραμμα που προωθεί την καινοτομία, την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων συμμετέχει η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.

3 Min Read

Την ψηλότερη βαθμολογία και την έγκριση χρηματοδότησης για την υλοποίηση της έλαβε πρόταση έργου στην οποία συμμετέχει και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης. Πρόκειται για μια πρόταση που στοχεύει στην προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών, την προστασία του περιβάλλοντος και την μέγιστη απόδοση των φυσικών πόρων, που θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020.

            Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. συμμετείχε στην προετοιμασία της πρότασης του έργου που έχει τίτλο: «Κύκλος αστικού νερού-ενέργειας: από την πηγή στον τελικό καταναλωτή και επιστροφή στο περιβάλλον – ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (Urban waterenergy cycle: from its source to its endusers and back to the environmentWATenERgy CYCLE). Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης έδωσε στην πρόταση αυτή την ψηλότερη βαθμολογία, ανάμεσα στις περισσότερες από 80 σχετικές προτάσεις που υποβλήθηκαν, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την άμεση χρηματοδότηση και υλοποίηση της.

Ο σκοπός του έργου.

Σκοπός του έργου είναι η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, με:

 • Αύξηση της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών, σχετικά με την κλιματική αλλαγή, μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αποδοτικότητας (ενεργειακή επιθεώρηση της αλυσίδας διαχείρισης πόσιμου νερού).

 • Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού μέσω της μείωσης του μη ανταποδοτικού νερού και της μείωσης της κατανάλωσής του.

 • Ανάκτηση της ενέργειας μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης αντλιών – τουρμπινών (Pumps working As Turbines), έτσι ώστε να μειωθούν άμεσα τα κόστη των επιχειρήσεων ύδρευσης, με τη μείωση του ενεργειακού κόστους και του μη ανταποδοτικού νερού. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις ύδρευσης θα μπορούν να μειώσουν την τιμή βάση της προσέγγισης πλήρους ανάκτησης του κόστους νερού, όπως ορίζεται στην Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ.

 • Ανάπτυξη ικανοτήτων για την ανακύκλωση του νερού και συγκομιδή βρόχινου νερού, ώστε να χρησιμοποιείται για το πότισμα δημόσιων χώρων πρασίνου (π.χ. πάρκα, δρόμους, πλατείες, κήπους κ.τ.λ.) και για τις λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων ύδρευσης.

 • Εφαρμογή μεθοδολογίας για τη μείωση της τρωτότητας των συστημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων σε συνάφεια με τις εκάστοτε συνθήκες κλιματικής αλλαγής.

Ο συνολικός  προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.500.000 € και θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του είναι 24 μήνες.

Οι εταίροι του προγράμματος είναι:

 1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) ως επικεφαλής εταίρος – Ελλάδα

 2. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως εταίρος – Ελλάδα.

 3. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ) ως εταίρος – Ελλάδα.

 4. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ως εταίρος – Ελλάδα.

 5. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης της Κορυτσάς ως εταίρος – Αλβανία

 6. Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας ως εταίρος – Κύπρος

 7. Η Εθνική Ένωση Επιχειρήσεων Ύδρευσης της Βουλγαρίας ως Παρατηρητής – Βουλγαρία

 8. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Πρίλεπ (Vodovod Prilep) ως εταίρος – ΠΓΔΜ

 

Από τη

ΔΕΥΑ Κοζάνης

 

Μοιραστείτε την είδηση