Σε τροχιά υλοποίησης το έργο «Κατασκευή χώρων Κέντρου Διημέρευσης –Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας »

3 Min Read

Ο κύβος ερίφθη για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή χώρων Κέντρου Διημέρευσης –Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας » , καθώς ο Δήμος Εορδαίας προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.ptomitheus.gon.gr του ΕΣΗΔΗΣ, έως την Παρασκευή 8-6-2018 και ώρα 14.00μ.μ. , ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 14-6-2018 και ώρα 10.00π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών , που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» – ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (2017ΕΠ00510032).
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας.
Την πλήρη ικανοποίησή του εξέφρασε ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης για τη θετική αυτή εξέλιξη, τονίζοντας ότι πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική κοινωνική δομή προϋπολογισμού 3.200.000,00 ευρώ , που θα στεγαστεί στο κτήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης –Πρεσπών και Εορδαίας , το οποίο ανεγέρθη ως γηροκομείο πλησίον του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας .
Δίνοντας κάποια στοιχεία για την πορεία του έργου ο κ. Ζαμανίδης μεταξύ άλλων ανέφερε: «Με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας υπέβαλλε την πρόταση στο ΕΣΠΑ για την ένταξη αυτού του έργου , που διαχρονικά ήθελε να υλοποιήσει ο Δήμος. Χρειάστηκε μεγάλη προετοιμασία και καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια από τις Υπηρεσίες του Δήμου για να ξεπεραστούν πολλά μελετητικά ζητήματα αναφορικά με τον αριθμό των ωφελούμενων που καταφέραμε, ερευνώντας την ανάλογη Νομοθεσία, να φτάσουμε από τα 11 , στα 50 άτομα , ενώ εξασφαλίσαμε και όλες τις αδειοδοτήσεις . Παρά το γεγονός ότι οι υποβληθείσες προτάσεις στο ΕΣΠΑ υπερέβαιναν τον συνολικό προϋπολογισμό του μέτρου , εν τούτοις, η πρόταση του Δήμου για το Κέντρο Διημέρευσης –Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση αξιολογήθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ώστε σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση της δημοπράτησης του έργου, γεγονός που μας κάνει να νιώθουμε δικαιωμένοι για το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας».

Μοιραστείτε την είδηση