Σεμινάριο Παλαιογραφίας και Ημερίδα για τα χειρόγραφα στη Βιβλιοθήκη Κοζάνης

4 Min Read

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σύνταξη αναλυτικού περιγραφικού Καταλόγου των χειρογράφων της ΚΔΒΚ, κώδ. 1-100», το οποίο έχουμε αναλάβει από κοινού με τον δρ. βυζ. φιλ. Δ. Σκρέκα, οργανώνουμε σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη Κοζάνης Σεμινάριο Παλαιογραφίας καθώς και Ημερίδα για τα χειρόγραφα της ΚΔΒΚ στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης.
Με τον όρο Παλαιογραφία, βέβαια, εννοούμε γενικώς την επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των χειρογράφων. Το Σεμινάριο δεν θα είναι ανοικτό για όλους, λόγω του περιορισμού που επιβάλλει η μελέτη των χειρογράφων. Για να γίνει σωστά ένα Σεμινάριο Παλαιογραφίας, απαιτείται μικρός αριθμός συμμετεχόντων, οι οποίοι θα εισαχθούν στα μυστικά της επιστήμης των χειρογράφων όχι με «ασκήσεις επί χάρτου», αλλά έχοντας μπροστά τους απτά τεκμήρια, δηλ. τα χειρόγραφα και έγγραφα της Βιβλιοθήκης. Είναι ευτύχημα που η Κοζάνη διαθέτει μεγάλη συλλογή χειρογράφων και εγγράφων (και εντύπων βέβαια), γεγονός που διευκολύνει αφάνταστα ένα Σεμινάριο Παλαιογραφίας. Την Πέμπτη 23/5, ώρα 12.00-16.00, θα συμμετέχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση, οι οποίοι βάσει ενασχόλησης έχουν συναφές αντικείμενο με τα χειρόγραφα. Την Παρασκευή 24/5, ώρα 12.00-16.00, στο Σεμινάριο θα συμμετέχει το προσωπικό της ΚΔΒΚ.
Το Σεμινάριο είναι μικρό: μόνον 4 ώρες, με μόνον διδάσκοντα τον υπογράφοντα. Ένα πλήρες Σεμινάριο θα μπορούσε να διαρκέσει περί τις 40-50 ώρες. Θα πρότεινα, λοιπόν, στη διοίκηση της ΚΔΒΚ να οργανώσει από το επόμενο έτος και να θεσμοθετήσει ένα τέτοιο ετήσιο Σεμινάριο 50 ωρών, το οποίο θα μπορούσε να διαρκέσει δύο εβδομάδες (ως Block-Seminar), στο οποίο θα μπορούσε να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος και στο οποίο θα μπορούσαν να διδάξουν καταξιωμένοι συνάδελφοι παλαιογράφοι. Το αρχειακό υλικό της ΚΔΒΚ παρέχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία προς αυτό, ενώ το «μέγεθος» της Βιβλιοθήκης το επιβάλλει. Για την τεχνογνωσία και το υψηλό επιστημονικό επίπεδο εγγυώμαι προσωπικά. Αναφέρομαι δηλ. στη δημιουργία ενός θεσμού. Παράλληλα, θα μπορούσε να οργανωθεί και Έκθεση συνοδευτική, ώστε έτσι το κοινό της πόλης αφενός να έρθει σε επαφή με τα χειρόγραφα ως εικόνα, αφετέρου ως τεκμήρια ιστορίας και έρευνας. Στο τέλος-τέλος, στα Αρχεία της Βιβλιοθήκης βρίσκεται η τοπική μας ιστορία.
Όσον αφορά την Ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24/5, ώρα 19.00, στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης, σε αυτήν θα παρουσιαστεί η περιγραφή των 100 πρώτων χειρογράφων της ΚΔΒΚ, έργο που εκπονούμε από κοινού με τον αγαπητό Δ. Σκρέκα, και η οποία θα παραδοθεί στην ΚΔΒΚ στις αρχές Ιουνίου. Απομένουν βέβαια άλλα 321 χειρόγραφα, καθώς και χιλιάδες έγγραφα («ο θερισμός πολύς, οι δε εργάται ολίγοι»). Σημειωτέον, κάποιοι συμμετέχοντες στο Σεμινάριο Παλαιογραφίας θα μπορούσαν να συμμετέχουν στη συνέχιση του έργου της καταλογογράφησης. Στην Ημερίδα θα συμμετέχουν και εκλεκτοί συνάδελφοι, η δρ. ιστ. του Δικαίου και πρόεδρος της ΕΔΥΜΜΕ κ. Βασιλική Διάφα, καθώς και η δρ. ιστ. και αντιπρόεδρος της ΕΔΥΜΜΕ κ. Βασιλική Νοτοπούλου, ενώ τον συντονισμό θα έχει ο καθηγ. γλωσσολογίας κ. Κ. Ντίνας.
Με χαρά, λοιπόν, διαπιστώνω ότι, αργά αλλά σταθερά, η Βιβλιοθήκη εργάζεται για το «νοικοκύρεμα» και την ανάδειξη των Αρχείων της, αλλά ταυτόχρονα «ανοίγεται» στο κοινό. Εύχομαι να υπάρξει καλή συνέχεια και μετά τις δημοτικές εκλογές. Ως υπεύθυνοι του έργου της καταλογογράφησης των χειρογράφων κωδίκων 1-100 της ΚΔΒΚ, ο Δ. Σκρέκας και ο υπογράφων καλούμε όλους στην Ημερίδα, από κοινού βέβαια με τη Βιβλιοθήκη Κοζάνης.
Χαρίτων Καρανάσιος

Μοιραστείτε την είδηση