Σεμινάριο βιοενέργειας πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη

3 Min Read

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη το σεμινάριο Βιοενέργειας που πραγματοποίησε το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE)σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ.
Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Ελληνική Ημέρα Βιοενέργειας, η οποία σηματοδοτεί τη συμβολική ημερομηνία από την οποία και μέχρι το τέλος του έτους (δηλαδή συνολικά 27 ημέρες), η χώρα μας θα μπορούσε να στηριχθεί αποκλειστικά στη βιοενέργεια για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών! Τα θετικά νέα είναι ότι οι ημέρες αυτές αυξάνονται κάθε χρόνο την τελευταία δεκαετία, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο! Στην Ε.Ε., οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), αναμένεται το 2017 να παρέχουν στην Ευρώπη καθαρή ενέργεια που θα αντιστοιχεί σε 66 ημέρες εκ των οποίων οι 41 προέρχονται από τη βιοενέργεια. Σε σχέση με την προ δεκαετίας κατάσταση, η Ελληνική Ημέρα Βιοενέργειας έχει μετατεθεί κατά 9 ημέρες νωρίτερα στο έτος, δείχνοντας τη σταδιακή πρόοδο της χώρας σε αυτόν τον ενεργειακό κλάδο. Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιοενέργειας εορτάζεται φέτος την 21 Νοεμβρίου, είναι φανερό ότι μπορούν να γίνουν ακόμα πολλά βήματα προόδου.
Ο κ. Φάλλας διευθυντής του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) έκανε μία εισαγωγή στην Ημέρα Βιοενέργειας και τη σημασία της. Στη συνέχεια, ο κ. Ντάβος, διαχειριστής του CluBE, παρουσίασε αναλυτικά την Ευρωπαϊκή καμπάνια για την Ημέρα Βιοενέργειας καθώς και το Ευρωπαϊκό Έργο Horizon2020 SecureChain που αφορά την ανάπτυξη βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας σε 6 επιλεγμένες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και η Δυτική Μακεδονία.
Ακολούθησε η παρουσίαση του Καθηγητή Γιώργου Μαρνέλλου, Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Προέδρου του CluBE, ο οποίος μίλησε για τη βιομάζα ως Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί.
Στη συνέχεια, ο κ. Βαλάντης Κετικίδης και ο κ. Άκης Παπαδέλης, ερευνητές του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, παρουσίασαν τη βιομάζα και τις βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού της στη Δυτική Μακεδονία.
Ο κ. Πέτρος Παπαδιονυσίου εκπρόσωπος της Q-PLAN International και η κα. Άννα Φραγκίδου εκπρόσωπος της Euroenergy Biogas West, μίλησαν για το έργο H2020 Isabel στο οποίο και είναι εταίροι και για τις ενεργειακές κοινότητες και το βιοαέριο.
Τέλος, ο κ. Αντώνης Δημητρίου Εκπρόσωπος της ΑΝΚΟ Α.Ε., παρουσίασε τις τηλεθερμάνσεις από βιομάζα και συγκεκριμένα την περίπτωση μελέτης στην πόλη της Κομοτηνής.
Στη συνέχεια ακολούθησε ευρεία συζήτηση με τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς παραβρισκόμενους και το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς οι συμμετέχοντες άντλησαν χρήσιμα συμπεράσματα και γνώση πάνω στους τομείς της βιομάζας και της βιοενέργειας.

Για το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας
Ιωάννης Φάλλας
Διευθυντής Νικόλαος Ντάβος
Διαχειριστής
[email protected]
[email protected]

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
24610 – 53933, 986

Μοιραστείτε την είδηση