Συγκροτήθηκε η ομάδα έργου για τη δημιουργία Ταμείου Χαρτοφυλακίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2 Min Read

Με στόχο την ενεργοποίηση καινοτόμων και εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κινητοποίηση πόρων και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης προχώρησε στη σύσταση και συγκρότηση ομάδας έργου που αναλαμβάνει να προετοιμάσει τον οδικό χάρτη και όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη σύσταση του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Δυτική Μακεδονία, στη βάση των προϋποθέσεων και χαρακτηριστικών που αρχικά συμφωνήθηκαν.

Ειδικότερα, η ομάδα που αποτελείται απο έμπειρους οικονομολόγους, εκπροσώπους και στελέχη των Επιμελητηρίων, της ΑΝΚΟ και του ΕΤΕΑΝ, αναλαμβάνει να υλοποιήσει τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύσταση του Ταμείου και το σχεδιασμό του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής που θα λειτουργήσει αμέσως μετά τη σύσταση του Ταμείου.

- Advertisement -

Να σημειωθεί ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνάντηση του Περιφερειάρχη με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη, όπου διατυπώθηκε η υποστήριξη στην κοινή προσπάθεια, ως τμήμα Εθνικού σχεδιασμού, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την αύξηση της απασχόλησης και τη δημιουργία εισοδημάτων.

Η Ομάδα Έργου θα υλοποιήσει το έργο της σε δύο φάσεις:

Φάση Α: Στρατηγικά κείμενα για τη σύσταση του ταμείου

  1. Εκπόνηση σχεδίου της Πράξης Συνεργασίας των συνεργαζομένων φορέων.
  2. Εκπόνηση Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου.
  3. Εκπόνηση Κανονισμού Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής.

Φάση Β: Στρατηγικά κείμενα για το σχεδιασμό του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής

  1. Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου για την ανάπτυξη του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.
  2. Εκπόνηση Οδηγού Εφαρμογής του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.
Μοιραστείτε την είδηση