Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων π. Δυτικής Μακεδονίας: Ανοικτή επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το Κ.Ε.Θ.Ι., την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τους Δήμους Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας για τη συνέχιση λειτουργίας των δομών υποστήριξης γυναικών στη Δυτική Μακεδονία

2 Min Read

Σε μία περίοδο κατά την οποία η πολυεπίπεδη κρίση της ελληνικής κοινωνίας αφήνει έντονο το αποτύπωμά της στις ανθρώπινες σχέσεις, η λειτουργία υποστηρικτικών δομών χρειάζεται να αποτελεί βασική προτεραιότητα του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η δημιουργία τα τελευταία χρόνια του Πανελλήνιου Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Έμφυλης Βίας από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους κάλυψε ένα σημαντικότατο κενό, υποστηρίζοντας μεγάλο αριθμό γυναικών στο μικρό έως σήμερα διάστημα λειτουργίας του. Στο πλαίσιο του Δικτύου, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν τρία Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών, στην Κοζάνη, τη Φλώρινα και την Καστοριά, καθώς και ο Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών στην περιοχή της Κοζάνης.
Σήμερα, ωστόσο ανησυχούμε έντονα, δεδομένου ότι μαθαίνουμε πως απειλείται η λειτουργία των συγκεκριμένων δομών της Περιφέρειάς μας, καθώς δεν εξασφαλίστηκε μέχρι στιγμής η χρηματοδότησή τους, σε αντίθεση με ό,τι φαίνεται να ισχύει για τις αντίστοιχες δομές των άλλων 12 Περιφερειών.
Σε μια χώρα όπου κάθε μέρα κακοποιούνται σωματικά 762 γυναίκες (οι 653 από τον σύντροφό τους), εκ των οποίων οι 218 κακοποιούνται και σεξουαλικά, σε μια χώρα όπου κάθε μήνα δολοφονούνται από τον σύζυγό/σύντροφό τους περισσότερες από μία γυναίκες, δεν επιτρέπεται να κλείνουν δομές σαν αυτές. Χρειάζεται να παραμείνουν ανοιχτές στο σύνολό τους, όχι μόνο επειδή αποτελεί συμβατική μας υποχρέωση (με βάση την Οδηγία 2012/29/ΕΕ και τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που η χώρα μας ετοιμάζεται να επικυρώσει) αλλά και γιατί υπάρχει επιτακτική ανάγκη για τη διατήρησή τους.
Έχοντας γνώση του σημαντικού έργου που προσφέρουν οι δομές αυτές και ανησυχώντας για την εξέλιξη των περιστατικών που ήδη διαχειρίζονται, όσο και εκείνων που συνεχώς ανακύπτουν, ζητούμε από όλους τους συναρμόδιους φορείς να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων και του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Κοζάνη, 19-4-2016

Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Αναστασία Πάτσιου Άννα Μπαφίτη
Επικοινωνία :[email protected]
Facebook: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μοιραστείτε την είδηση