Σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις 300.000 voucher κοινωνικού τουρισμού

4 Min Read

Από σήμερα Τρίτη, στις 10 το πρωί, θα μπορούν οι δικαιούχοι και οι πάροχοι του κοινωνικού τουρισμού, να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση τους, για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων – Ανέργων περιόδου 2023-2024 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.Υ.Π.Α.). Οι αιτήσεις θα γίνονται σταδιακά έως τις 5 Ιουνίου, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Το πρόγραμμα φέτος, θα ξεκινήσει 1 Ιουλίου, ενώ τις προηγούμενες χρονιές, η έναρξη του ήταν 1 Αυγούστου. Αφορά 300.000 επιταγές, προϋπολογισμού 35.000.000 ευρώ. Η επιδότηση θα αφορά τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα της Ελλάδας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έχουν συμπεριληφθεί στο «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, αλλά και για την ακτοπλοϊκή μετάβασή τους σε αυτά. 

- Advertisement -

Το πρόγραμμα καταρτίζεται από σχετική ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε χρόνο, βάσει της οποίας, στη συνέχεια, δημοσιεύεται Δημόσια Πρόσκληση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με τους λεπτομερείς όρους και τις προϋποθέσεις αυτού. Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στο Διαδικτυακό τόπο της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα διαρκεί δώδεκα μήνες. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης αυτού, ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση. 

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν από μία έως έξι διανυκτερεύσεις. Ενώ στις νήσους Λέσβο, Χίο, Λέρο, Κω, καθώς και στον νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιήσουν έως δέκα διανυκτερεύσεις, καθώς και έως δώδεκα διανυκτερεύσεις στη Νήσο Σάμο και στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγ. Άννας του ν. Ευβοίας.

Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση  μέσω του gov.gr, με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Αρχική σελίδα– Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ Ημερομηνία υποβολής της αίτησης
1 και 2 30 Μαΐου
3 και 4 31 Μαΐου
5 και 6  1 Ιουνίου
7 και 8 2 Ιουνίου
9 και 0 3 Ιουνίου
Όλα τα ψηφία 4 και 5 Ιουνίου

 

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους/-ες κατά το προηγούμενο έτος από την έναρξη του προγράμματος συγκέντρωσαν:

 • 50 ημέρες από την ασφάλισή τους στον eΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με εισφορές υπέρ των συνεισπραττόμενων κλάδων της Δ.ΥΠ.Α. ή /και τη χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρ. 142 του ν.3655/2008, όπως ισχύει, ή /και τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις ή/και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων της παρ. ΙΑ.1.ΙΙΙ του ν. 4093/2012,
 • Άνεργους εγγεγραμμένους στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 • Δεν πρέπει να έχει λάβει Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού κατά το αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα. Μόνο οι δικαιούχοι ΑμεΑ ή οι δικαιούχοι που έχουν δηλώσει ωφελούμενο μέλος ΑμεΑ στην αίτησή τους μπορούν να λαμβάνουν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού σε συνεχόμενα προγράμματα.
 • Δεν πρέπει να έχει λάβει συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Ωφελούμενα Μέλη

 • Παιδιά των δικαιούχων ηλικίας 5 – 18 ετών
 • Παιδιά των δικαιούχων ηλικίας 18 – 24 ετών, όταν ασφαλίζονται από τους δικαιούχους ή τον άλλο γονέα τους
 • Παιδιά των δικαιούχων ηλικίας 24 ετών και άνω, εφόσον είναι ΑμεΑ σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα, χωρίς ημέρες ασφάλισης
 • Οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν ασφαλίζονται από αυτούς
 • Οι συνοδοί ΑμεΑ
 • Δεν πρέπει να έχει λάβει Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού κατά το αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα, εκτός εάν δηλώνεται σε αίτηση δικαιούχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής σε συνεχόμενα προγράμματα
 • Δεν πρέπει να έχει λάβει συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο

Τα ωφελούμενα μέλη δηλώνονται από τους δικαιούχους πολίτες στην αίτησή τους

Μοιραστείτε την είδηση