Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Πτολεμαίδας

1 Min Read

Ο Δήμος Εορδαίας επιθυμεί  τη  συμβολή  σας  στο  έργο  της  κατάρτισης  του  Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (link: www.ptolemaida.gr , δεξιό banner ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ), μέσω του οποίου ζητείται από τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς του Δήμου Εορδαίας:

- Advertisement -

– να διατυπώσουν τις απόψεις τους όσον αφορά στην επιλεγμένη στρατηγική και στους άξονες προτεραιότητας της δημοτικής αρχής έως και το 2023, καθώς επίσης και

– να προτείνουν δράσεις που πιστεύουν ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του.

Παρακαλούμε για την υποβολή των απαντήσεών σας έως 30 Απριλίου 2017

 

Εναλλακτική υποβολή προτάσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]

 

Σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση: Δήμος Εορδαίας, Γραφείο προγραμματισμού

Δημαρχείο , 25ης Μαρτίου 15,

50200 Πτολεμαίδα

Μοιραστείτε την είδηση