Σύμβαση Περιφέρειας-ΑΠΘ για την πιθανότητα ύπαρξης εγκοίλων στο χώρο των εκσκαφών θεμελίωσης της Πανεπιστημιούπολης

1 Min Read

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του ΑΠΘ θα υπογραφεί  ώστε να πραγματοποιηθεί γεωφυσική έρευνα στη στάθμη θεμελίωσης των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης στη ΖΕΠ.
Ο λόγος είναι ότι κατά την πραγματοποίηση των εκσκαφών θεμελίωσης στα κτίρια Εκπαίδευσης, των εκσκαφών των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης και των λοιπών διαμορφώσεων τους βρέθηκαν έγκοιλα. Η φύση του εδάφους (ασβεστολιθικό) αυξάνει την πιθανότητα ύπαρξης τέτοιων εγκοίλων.

Για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων όσο αφορά την θεμελίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης απαιτείται λεπτομερής Γεωφυσική Έρευνα στην επιφάνεια θεμελίωσης των κτιρίων ώστε να διαπιστωθεί επαρκώς η ύπαρξη η μη εγκοίλων. Τα συμπεράσματα της έρευνας θα ληφθούν υπόψη κατά την πραγματοποίηση των εργασιών θεμελίωσης όλων των κτιρίων συμβάλλοντας στην ασφάλεια των κατασκευών από σκυρόδεμα.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 3 μήνες.

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση