Συνεχίζονται οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2016-2017 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Κοζάνης

2 Min Read

Συνεχίζονται οι εγγραφές για  το  σχολικό  έτος 2016-2017  στην  ΕΠΑΣ  Μαθητείας  του ΟΑΕΔ  Κοζάνης μέχρι τη συμπλήρωση των τμημάτων έως την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016  για τις παρακάτω  ειδικότητες :

  1)Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών                 

- Advertisement -

  2) Τεχνιτών  Μεταλλικών Κατασκευών

  3)Τεχνιτών Αμαξωμάτων

  4) Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

  5)Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων

Οι υποψήφιοι/ες  μπορούν  να υποβάλλουν  αίτηση στην  ΕΠΑ.Σ  ΟΑΕΔ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (11ο χιλιόμ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ).

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄τάξη  έχουν  όσοι  έχουν γεννηθεί  τα  έτη  1993  έως 2000.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Τίτλος  Σπουδών (Απολυτήριο  Λυκείου , βεβαίωση αποφοίτησης της Α’ τάξης  Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου , Πτυχίο  ΤΕΕ ή ΕΠΑΣ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας)

β) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας .

γ) Δύο φωτογραφίες.

δ) Επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτησή του/της , σχετικά με την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική  κατάστασή του/της.

ε)Α.Φ.Μ και ΑΜΚΑ.

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1.Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια

2.Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.

3.Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής εξάσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται με το   ποσό του 75% του ανειδίκευτου  εργάτη εκ του οποίου το ποσό των 11 euro είναι η επιδότηση από τον ΟΑΕΔ  και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολούμενων μαθητών.

4.Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις.

5.Αναβολή στράτευσης.

6.Απαραίτητα βιβλία – βοηθήματα

7.Καθιέρωση σπουδαστικής άδειας, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 24610-20041, 24610-20169 , 24610-20281  κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες  από  08:30π.μ-14:30μ.μ.

Μοιραστείτε την είδηση