Συνεδρίαση Τοπικού Συμβούλιου Σιάτιστας την Παρασκευή

1 Min Read

Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Σιάτιστας, στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

Ενημέρωση – συζήτηση για το κτηματολόγιο του πρώην Δήμου Σιάτιστας – Δήμου Βοΐου. (εισηγητής κ. Λάζαρος Κώτσικας).

ΣΧΕΤ.: Το αριθμ.πρωτ. 15500/27-10-2016 έγγραφο του Γραφείου Προγραμματισμού, Αντιδημάρχου κ. Γκερεχτέ Λαζάρου.

Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος κοινωφελών έργων στην πόλη της Σιάτιστας.

ΣΧΕΤ.: Το αριθμ.πρωτ. 16486/10-11-2016 έγγραφο του Ιδρύματος Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδη.

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Σιάτιστας του Δήμου Βοίου στο Ο.Τ. 269. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού κ. Γκερεχτές Λάζαρος).

Σύνταξη πράξης εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ.2, του Ν. 1337/83 στα Ο.Τ. 99, 101, και 102 της Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού κ. Γκερεχτές Λάζαρος).

Μοιραστείτε την είδηση