Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

2 Min Read

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 24 Ιανουαρίου και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

- Advertisement -
 1. Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό χρήσης 2016.

 

 1. Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Νέας Ποντοκώμης» προϋπολογισμού 3.165.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 120/2016.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κεραμοσκεπής αρχοντικού Λασσάνη» προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 105/2016 –Ψήφιση πίστωσης.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη Δομή Στήριξης ατόμων με Νοητική Στέρηση και Συνοδές διαταραχές ψυχικές διαταραχές (αυτισμό) – Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας – Στέγες Υποστηριζόμενες διαβίωσης – Εξοπλισμός», προϋπολογισμού 45.858,49 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 123/2016.                                   .

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού 2ης δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων που προορίζονται να λειτουργήσουν ως κυλικεία των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Κοζάνης – Λήψη απόφασης.
 2. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε= 6.000,00 τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 1 χερσολίβαδο της Τοπικής Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε= 4.000,01 τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 6 χερσολίβαδο της Τοπικής Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε= 1.033,73 τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 1 χερσολίβαδο της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

 1. 2η Έγκριση δέσμευσης των πιστώσεων ποσού 45.974.932,81 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα» προϋπολογισμού 551.458,16 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 114/2016 –Ψήφιση πίστωσης.

 

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.
 2. Ο Πρόεδρος

  Οικονομικής Επιτροπής

   

  Ιωαννίδης Ελευθέριος

  Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση