Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

4 Min Read

 

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, στις 8 το βράδυ με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

   
1.   Έγκριση της αριθμ. 109/2016 μελέτης με τίτλο «Μελέτη μεταφοράς βιβλιοθήκης» και τρόπος εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

2.   Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κοζάνης έτους 2016

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

3.   Έγκριση 2ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: Ανάπλαση πεζοδρομίων και σήμανσης κεντρικού δρόμου της Τ.Κ. Λευκοπηγής.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

4.   Έγκριση 3ου προτελικού Α.Π.Ε. του έργου: Ανάπλαση του Ο.Τ. 33 στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

5.   Διάλυση σύμβασης του έργου: Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

6.   Χορήγηση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Πολιτιστικό Κέντρο Αργίλου.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

7.   Έγκριση 1ου  Α.Π.Ε. του έργου: Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης 5Χ5 Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

8.   Έγκριση 3ου τακτοποιητικού  Α.Π.Ε. του έργου: Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο Ο.Τ. 13,14,16 & 18 περιοχής εργατικών κατοικιών στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

9.   Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας στις αρτηρίες Κοζάνης..

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

10. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

11. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

12. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Ηπειρώτικα Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Δημαρχείου – Τεχνικής Υπηρεσίας – Σχολικού Συγκροτήματος Ξηρολίμνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Κατασκευή χώρων άθλησης Αγίου Δημητρίου..

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

15. Χορήγηση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Δημαρχείου – Τεχνικής Υπηρεσίας – Σχολικού Συγκροτήματος Ξηρολίμνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

16. Έγκριση Αναμόρφωσης – Τροποποίησης Προϋπολογισμού χρήσης 2016.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

17. Έγκριση πραγματοποίησης Πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

18. Αποδοχή ποσού 10.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

19. Επιστροφή διαφόρων ποσών.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

20. «Συναίνεση ή μη για τη χορήγηση βεβαιώσεων για τη διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων, στα πλαίσια απαλλοτρίωσης (ΟΝΠ8) στις τοπικές κοινότητες Ακρινής, Κλείτους, Καπνοχωρίου, Πτελέας και Γαλάνης, η οποία διενεργείται για λόγους εκμετάλλευσης του υποκείμενου λιγνιτικού κοιτάσματος του ορυχείου νοτίου πεδίου του λιγνιτικού κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε.»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

21. Χορήγηση παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών στον Βογδόπουλο Κων/νο.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

22. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, εντεταλμένος σύμβουλος.

23.  Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 

 

   

 

Μοιραστείτε την είδηση