Συνεδριάζει τη Μ. Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

5 Min Read

Τη Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου και ώρα 13:30  συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρου που θα τελεσθεί η ετήσια εμποροπανήγυρη του Αγίου Πνεύματος στην Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ

 

 1. 3η Τροποποίηση – αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2017.

 

 1. 7η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 534,94 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.                                 .

 

 1. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 12294/27.03.2017 ένστασης της εταιρίας «ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της με αριθμό 60/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση διάταξης αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού σε σχολικά κτίρια» προϋπολογισμού 57.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 62/2016

 

 1. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή Δημοτικών κτιρίων & κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη» προϋπολογισμού 3.968,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 48/2017.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 05.04.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση του διαγωνισμού για τη «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη», προϋπολογισμού 34.994,41 μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 13/2017.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 05.04.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση του διαγωνισμού για τη «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αιανής», προϋπολογισμού 29.999,57 μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 14/2017.

 

 1. Έγκριση του από 28.03.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση οδού Ιπποκράτους Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 115/2016.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 29.03.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα» προϋπολογισμού 551.458,16 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 114/2016.

 

 • Έγκριση ή μη του από 03.04.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στα πλαίσια Λειτουργικής αναβάθμισης και Ενοποίησης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) του Δήμου Κοζάνης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ)», προϋπολογισμού 90.024,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 36/2016.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 15.03.2017 Πρακτικού Διαγωνισμού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση της προμήθειας για την «Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό του Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 349.971,40 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 78/2016 .

 

 • Έγκριση ή μη του από 21.03.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου «Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση χώρων πρασίνου- Αναψυχής» προϋπολογισμού 619.252,37 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 127/2016.

 

 • Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών μεταξύ οικισμών» προϋπολογισμού 550.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 94/2017.

 

 • Έγκριση του κριτηρίου κατακύρωσης του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων», προϋπολογισμού 79.445,36 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 60/2017- Ψήφιση, διάθεση και δέσμευση πίστωσης.

 

 • Έγκριση ή μη της μελέτης, του κριτηρίου κατακύρωσης του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων σκυροδέματος ασφαλτικών για το έτος 2017», προϋπολογισμού 44.999,97 μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 44/2017.

 

 • Έγκριση ή μη της μελέτης, του κριτηρίου κατακύρωσης του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών δόμησης», προϋπολογισμού 59.999,90 μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 56/2017.

 

 • Έγκριση ή μη της μελέτης, του κριτηρίου κατακύρωσης του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για τις «Ασφάλειες οχημάτων 2017-2018», προϋπολογισμού 20.000,00 μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 42/2017.

 

 • Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Ιωαννίδης Ελευθέριος

Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση