Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κοζάνης

6 Min Read

Την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

- Advertisement -

 

 1. 19η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 332.439,92 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.

 

 1. Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Κρόκου» προϋπολογισμού 39.010,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 67/2016.

 

 1. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Κοζάνης» προϋπολογισμού 3.999,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 88/2016 – Ψήφιση πίστωσης.

 

 1. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη» προϋπολογισμού 3.992,80 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 101/2016 – Ψήφιση πίστωσης.

 

 1. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση – Συντήρηση Δημοτικών Δρόμων Δ.Ε. Κοζάνης» προϋπολογισμού 3.999,74,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 98/2016 – Ψήφιση πίστωσης.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου Ε= 4.010,30 τ.μ. από το αριθμ. 6 χερσολίβαδο (διανομής 1940) της Τοπικής Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης, για καλλιέργεια πρωτογενή τομέα (αμπέλι και οπωροφόρα δένδρα).

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου Ε=24,152 στρεμμάτων που βρίσκεται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Αυγής του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων που προορίζονται να λειτουργήσουν ως κυλικεία των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης, που βρίσκεται επί της οδού Ι. Τράντα 2 στην πόλη της Κοζάνης το οποίο αποτελείται : α) από ισόγειο χώρο εμβαδού 66,10 τ.μ., β) υπόγειο εμβαδού 66,29 τ.μ. και γ) πατάρι εμβαδού 38,00 τ.μ. – Λήψη απόφασης.

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού των όρων διακήρυξης και της έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών – για την «Προμήθεια αλατιού για τη χειμερινή περίοδο 2016-2017», προϋπολογισμού 66.960,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 89/2016 – Ψήφιση πίστωσης.

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού των όρων διακήρυξης και της έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών – για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 24.154,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 89/2016 – Ψήφιση πίστωσης.

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού των όρων διακήρυξης και της έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών – για την «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση λειτουργίας των υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση – αποχέτευση) των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης καθώς υλικών χρωματικής επιδιόρθωσης & στεγανοποίησης επιφανειών για το κλειστό γυμναστήριο της Λευκόβρυσης», προϋπολογισμού 11.998,36 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 46/2016 – Ψήφιση πίστωσης.

 

 1. Επιβολή τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας δημοτικών κτημάτων (παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν.Δ. 3033/1954), για το έτος 2017.

 

 1. Επιβολή τέλους στάθμευσης αυτοκινήτων (άρθρο 4 του ν. 1900/1990) στον υπόγειο κλειστό σταθμό αυτοκινήτων επί της Πλατείας Συντάγματος, για το έτος 2017.

 

 1. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής στις Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κοζάνης (άρθρο 5 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958), για το έτος 2017.

 

 1. Ανακαθορισμός Ειδικού τέλους Στάθμευσης (παρ. 3 εδαφ. γ του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24-9/20.10.1958) σε οποιονδήποτε φορέα εκτός δήμου, για έργα που εκτελούνται από φορείς και ιδιώτες σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης, για το έτος 2017.

 

 1. Τέλη Λαϊκών Αγορών (άρθρο 7 του Ν. 4264/2014) για το έτος 2017.

 

 1. Επιβολή Τελών & δικαιωμάτων στα Δημοτικά Κοιμητηρίων (άρθρο 3 του Ν. 547/1977), για το έτος 2017.

 

 1. Αναπροσαρμογή τελών στάθμευσης στο σύστημα της ηλεκτρονικά ελεγχόμενης στάθμευσης (παρκόμετρα) (άρθρο 4 του Ν. 1900/1990), για το έτος 2017.

 

 1. Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (παρ. 1 & 2 του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993), για το έτος 2017.

 

 1. Ανακαθορισμός των τελών διαφήμισης (άρθρο 15 του Β.Δ. της 24- 9/20.10.1958), για το έτος 2017.

 

 1. Ανακαθορισμός των τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών (παρ. 4 του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24-9/ 20.10.1958), για το έτος 2017.

 

 1. Ανακαθορισμός του τέλους χρήσης πεζοδρομίου (άρθρο 3 του Ν. 1080/1980) στις εισόδους & εξόδους των ιδιόκτητων σταθμών αυτοκινήτων (γκαράζ), για το έτος 2017.

 

 1. Ανακαθορισμός του συντελεστή φόρου (παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1080/1980) επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων που χρησιμοποιούνται η προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος, για το έτος 2017.

 

 1. Επιβολή δικαιώματος διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα (άρθρο 19 του Β.Δ. της 24-9/ 20.10.1958) για το έτος 2017.

 

 1. Καθορισμός τέλους χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων (παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010), για το έτος 2017.

 

 1. Μείωση τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για πολύτεκνους, απόρους (κατόχους κάρτας αλληλεγγύης) και άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, για το έτος 2017.

 

 1. Τέλη καθαριότητας και φωτισμού Δήμου Κοζάνης (άρθρο 4 του Ν. 1080/1980), για το έτος 2017.

 

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.
Μοιραστείτε την είδηση