Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

6 Min Read
Tην Δευτέρα 29 Αυγούστου και ώρα 8.00 μ.μ. συνεδριάζει στο Kοβεντάρειο το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:  
1.   Υποβολή προσχεδίου Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Εισηγητές: κ.κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης, Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

2.   Έγκριση Μελέτης 39/16 και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Δίκτυο Όμβριων Υδάτων Τ.Κ. Δρεπάνου.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

3.   Έγκριση Μελέτης 40/16 και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή γηπέδου Μπάσκετ Τ.Κ. Κοίλων.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

4.   Έγκριση Μελέτης 79/16 και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Δημιουργία Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Κλείτου.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

5.   Έγκριση Μελέτης 62/16 και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Εγκατάσταση Διάταξης Αντικεραυνικής Προστασίας Τύπου Κλωβού σε Σχολικά Κτίρια.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

6.   Έγκριση Μελέτης 95/16 και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου της Βιβλιοθήκης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

7.   Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – χρωματισμοί σχολικών μονάδων».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8.   Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων Αιανής.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.   Έγκριση Α.Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ) του Δήμου Κοζάνης: α) 85/2016 «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2015», β) 86/2016 «Έγκριση Ισολογισμού 2015» και γ) Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού»

Εισηγήτρια: Κα Τσικριτζή – Φτάκα Φανή, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ  

10. Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11. Τροποποίηση της αριθμ. 530/2015 Α.Δ.Σ. μόνο ως προς το δικαίωμα χρήσης των χώρων της εμποροπανήγυρης «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ».

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

12. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει της εμποροπανήγυρης «Νιάημερος» για το έτος 2016 στην πόλη της Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

13. Χορήγηση άδειας συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Κοζάνης   «Νιάημερος» για το έτος 2016 και έγκριση α) χώρου διεξαγωγής αυτής, β) εκμίσθωσης ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ και γ) διαχείρισης εμποροπανήγυρης»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης..

14. Διαγραφή επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

15. Έγκριση η μη χορήγησης άδειας εγκατάστασης & χρήσης οίκου ανοχής, επί της οδού, τέρμα Μοναστηρίου στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

16. Απευθείας αγορά ακινήτου στο Ο.Τ. 252, επί της οδού Ειρήνης στην Κοζάνη, ιδιοκτησίας Ν.Παπαφιλίππου.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

17. Εξέταση αιτήματος ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. για πενταετή παράταση μίσθωσης δημοτικού λατομείου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Προμηθειών «Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού, μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανογραφικού εξοπλισμού, Κέντρου ΕΚΑΒ Κοζάνης, για την κατηγορία 1-Ξενοδοχιακός εξοπλισμός.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

19. Έγκριση λύσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της Ι.Τράντα 2 στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

20. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης (Κρόκου, Λιβερών, Μαυροδενδρίου, Ροδιανής, Κοιλάδας, Άνω Κώμης, Αμυγδαλιάς και οικισμών Ανατολής και Σταυρωτής, Αγίου Δημητρίου, Πολυμύλου και οικισμών Λεβέντη και Αγίων Θεοδώρων, Σιδερών, Δρεπάνου).

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

21. Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των νηπιαγωγείων α)9ου , β)14ου , γ) Α΄ τμήματος 15ου , δ) Β΄ τμήματος 15ου , ε) Α΄ τμήματος 20ου και στ) Β΄ τμήματος 20ου

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

22. Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείου του ΚΑΠΗ Τ.Κ. Άνω Κώμης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

23. Ανταλλαγή η μη αγροτεμαχίων μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και της εταιρίας ΧΛΩΡΙΣ Α.Ε.Γ.Ε.Α.Π., που βρίσκονται στην Τ.Κ. Χρωμίου του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

24. Καθορισμός ετήσιου τέλους για τα προς εκμίσθωση κυλικεία των ΚΑΠΗ του Δήμου Κοζάνης και συγκεκριμένα του Α και Γ της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης και τρόπος εκμίσθωσης κυλικείων των ΚΑΠΗ της Δ.Κ. Κρόκου, Δ.Κ. Αιανής και του Β΄ ΚΑΠΗ της Δ.Κ. Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

25. Ανάκληση της αριθμ. 170/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Ξενοδοχειακός και λοιπός λειτουργικός εξοπλισμός» για την ομάδα ΘΒ- Αξιολογητικά Εργαλεία, του 2ουυποέργου της πράξης «Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση και σύνοδες ψυχικές διαταραχές (Αυτισμό) – Κέντρο ημερήσιας φροντίδας – στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

26. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες των παιδικών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, εντεταλμένος σύμβουλος.

27. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ.

Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

28. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού σχολικού συγκροτήματος δημοτικού νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 15 της ΖΕΠ Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

29. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής κερκίδας στο δημοτικό στάδιο Αιανής»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

30. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ  
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

 
Μοιραστείτε την είδηση