Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

6 Min Read
Tην Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου και ώρα 7.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στο Κοβεντάρειο με τα παρακάτω θέματα:  
1.    Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

2.    Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης.

3.    Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Πολιτισμού   του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

4.    Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας 2014-2020 της δράσης με τίτλο Κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

5.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

6.    3η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Επισκευές – Χρωματισμοί Σχολικών Μονάδων.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

7.    1η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8.    4η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Τ.Δ. Ν.Νικόπολης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.    1η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Επισκευές Δ.Ε. Ελλησπόντου – Υψηλάντη – Αιανής – Ελίμειας.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10. 1η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Αναδιαμορφώσεις & Ανακατασκευές υποδομών.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τελικός – τακτοποιητικός) του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

12. Έγκριση 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου: Κέντρο ΕΚΑΒ Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

13. Έγκριση 4ου ΑΠΕ (προτελικός) του έργου: Γ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

14. Έγκριση 7ου ΑΠΕ του έργου: Κτίριο βιβλιοθήκης και εκθεσιακού χώρου βιβλιοθήκης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή βάσεων – περιφράξεων γηπέδου Αιανής.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων Αιανής.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

17. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο: Ανακατασκευή αύλειου χώρου και χώρου γηπέδων μπάσκετ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Κοζάνης και ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης της παραπάνω Σύμβασης..

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

18. Έγκριση μελέτης του έργου: Ανακατασκευή αύλειου χώρου και χώρου γηπέδων μπάσκετ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

19. Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

20. Χορήγηση παραγωγικής άδειας στην Τσανίδου Αναστασία.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

21. Διαγραφή επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών Πιπερίδη Παναγιώτη.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

22. 17η Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2016.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

23. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικής έκτασης Ε=10,625 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σιδερών για κατασκευή πιεζοθραυστικού φρεατίου από τη ΔΕΥΑΚ.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

24. Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 8ου νηπιαγωγείου στη Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

25. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία 16 Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια & εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

26. Έγκριση Μελέτης «Διαμόρφωση προτάσεων Δράσεων Ανάπτυξης Πεζοπορικού Τουρισμού.

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

27. Έγκριση Μελέτης «Προμήθεια εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων».

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

28. Αποδέσμευση Κοινωφελούς Επιχείρησης κοινωνικής Πρόνοιας & Μέριμνας από την εποπτεία της λειτουργίας του έργου: Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοιν. Πρόνοιας & Μέριμνας Δήμου Κοζάνης.

29. Παράταση σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και εταιρίας ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ Α.Ε. που αφορά στο ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ, της ενταγμένης πράξης στο ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» με κωδικό ΟΠΣ 349308 και τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.15 ΤΗΣ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

30. Εξέταση ένστασης αναδόχου ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ του έργου Κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

31. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

32. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

 

 
Μοιραστείτε την είδηση