Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

3 Min Read

Tην Δευτέρα 30 Ιανουαρίου και ώρα 7.00 μ.μ. συνεδριάζει το Κοβεντάρειο το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.Έγκριση της αριθμ. 223/2016 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ «Τιμολόγια ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2017 – Κοινωνικό Τιμολόγιο».

- Advertisement -

Εισηγητές: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης, κ. Γεώργιος Παυλίδης, Γενικός Δ/ντής ΔΕΥΑΚ

2.Έγκριση της αριθμ. 17/2017 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών».

Εισηγητές: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης, κ. Γεώργιος Παυλίδης, Γενικός Δ/ντής ΔΕΥΑΚ

3.Ανακήρυξη δικαιούχων για λήψη βοηθήματος γάμου του Δρίζειου Κληροδοτήματος για το έτος 2015.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης

4.Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Συμφωνίας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων και το Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας για τη συνέχιση της Λειτουργίας και αναβάθμιση της υπάρχουσας δομής με την επιχορήγηση του έργου (πράξης) «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, εντεταλμένος σύμβουλος

5.Απόψεις επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την «Επιφανειακή εκμετάλλευση κοιτασμάτων χρωμίτη και μεταλλευτική έρευνα με γεωτρήσεις πυρηνοληψίας για ανεύρεση χρωμίτη, στη θέση «ΡΙΖΟ» των Π.Ε. Κοζάνης και Γρεβενών, σε εκτάσεις που βρίσκονται μέσα στις Οριστικές Μεταλλευτικές Παραχωρήσεις ΟΠ30 και ΟΠ25 του Βόρειου Βούρινου.

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

6.Πρόσληψη προσωπικού για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης (Δ/νση Περιβάλλοντος, Τμήμα Καθαριότητας).

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

7.Λύση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων του Δήμου Κοζάνης α) Καταστήματος επί της οδού Πλ.28ης Οκτωβρίου και Τσιμηνάκη 2 και β) Καταστήματος επί της οδού Τσιμηνάκη 2, στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8.Έγκριση μελέτης «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης και των Νομικών Προσώπων του»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.Κατανομή στις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης ποσού 248.826,30 € (Δ΄ Δόση 2016).

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

10.Έγκριση Α.Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης: α) 77/2016 «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016, β)1/2017 «Έγκριση Προϋπολογισμού 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) και γ) 6/2017 Αντιμισθία του Προέδρου του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.

11.Έγκριση της αριθμ. 2/2017 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης που αφορά «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2015»

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

12.Χορήγηση παράτασης χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που αφορά «Ερευνητική συνδρομή στο Δήμο Κοζάνης για τη χάραξη δράσεων στροφής από τον κορεσμό προς τη Βιώσιμη Κινητικότητα – Πλαίσιο στρατηγικής για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε προβλήματα περιβάλλοντος και μετακινήσεων»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

13.Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Συντήρηση κοιμητηρίων 2016.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

14.Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Κρόκου.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

  1. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

 

Μοιραστείτε την είδηση