Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

5 Min Read

Την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου και ώρα 8.00 μ.μ. στο Κοβεντάρειο συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.   Ανάρτηση δασικών χαρτών του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

2.   Έγκριση Α.Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης: α) 77/2016 «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016, β)1/2017 «Έγκριση Προϋπολογισμού 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)

Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.

3.   Αύξηση ωρών εργασίας υπαλλήλων ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

4.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Κτίριο βιβλιοθήκης και εκθεσιακού χώρου βιβλιοθήκης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

5.   Έγκριση απόφασης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για μη κατάπτωση του συνόλου των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

6.   Έγκριση προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στον δρόμο Κάτω Κώμης – Σπάρτου.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

7.   Τροποποίηση της αριθμ. 416/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά «Ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πλεξίδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής

8.   Συγκρότηση Επιτροπών:

Α) Διενέργειας δημοπρασιών, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981, αποτελούμενης εκ του Δημάρχου ως Προέδρου και δύο Δημοτικών Συμβούλων.

Β) Συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων από δύο (2) δημοτικούς συμβούλους και από ένα φορολογούμενο δημότη με τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 8 του Ν.2307/95.

Γ) Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για το έτος 2017.

Δ) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων (αρθρ 15 Π.Δ. 171/87) αποτελούμενης από δύο δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές τους,

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.   «Παραγραφή των απαιτήσεων από το Δήμο Κοζάνης συνολικού ποσού 325.017,25 ευρώ, από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

10. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Κοζάνης 2017»

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

11. Καθορισμός χρονικού διαστήματος υποβολής δικαιολογητικών για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

12. Διαγραφή επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

13. Ανανέωση άδειας παραγωγού Λαϊκών Αγορών.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

14. Μεταβίβαση επαγγελματικής αδείας πωλητή Λαϊκών Αγορών.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

16. Εξέταση αίτησης της εταιρίας ΑΤΛΑΣ Ε.Ε. για συναίνεση η μη για το ξεκίνημα διενέργειας ερευνητικών εργασιών διαπίστωσης ύπαρξης μαρμάρου σε δημοτική έκταση στη θέση «ΠΕΡΑΣΜΑ» της Τ.Κ. Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

17. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ, στο Δήμο Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

18. Πρόσληψη προσωπικού για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, εντεταλμένος σύμβουλος.

19. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με τίτλο: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, εντεταλμένος σύμβουλος.

20. Τροποποίηση της αριθμ. 18/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά πρόσληψη σπουδαστών ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

21. Δέσμευση διαφόρων πιστώσεων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

22. Διαγραφή – Επιστροφή διαφόρων ποσών

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

23. Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Ι. Τράντα 2, στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

24. Μεταφορά της έδρας των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Κοζάνης.

25. Χορήγηση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Πολιτιστικό Κέντρο Αργίλου.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

26. Αναμόρφωση – τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

27. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

- Advertisement -

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

Μοιραστείτε την είδηση