Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων – Βελβεντού

2 Min Read

Τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 1. Χορήγηση παράτασης για την οικονομική τακτοποίηση του έργου «Στεγανοποίηση δεξαμενής Δ4 ΤΟΕΒ Βελβεντού».
 2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Στεγανοποίηση δεξαμενής Δ4 ΤΟΕΒ Βελβεντού».
 3. Έγκριση 2ου (Τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση Πλατείας Αγοράς Σερβίων».
 4. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας του υποέργου «Ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων Δημαρχείου και Γυμνασίου –Λυκείου Σερβίων και των μικροκλιματικών συνθηκών της Πλατείας Αγοράς».
 5. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας του υποέργου «Τεχνική και Οικονομική υποστήριξη προγράμματος Εξοικονομώ».
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Λιβαδερού».
 7. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».
 8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Μικροβάλτου».
 9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανάδειξη- Συντήρηση Ενιαίου Δημοτικού Κτιρίου Παιδικής –Εφηβικής Βιβλιοθήκης και Περιφερειακού Ιατρείου Βελβεντού».
 10. Έγκριση Προγράμματος Ανάπτυξης Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2017.
 11. Αναπροσαρμογή Τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
 12. Αποδοχή διαφόρων ποσών και κατανομή πιστώσεων.
 13. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων –Βελβεντού
 14. Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2016 του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
 15. Μετεγκατάσταση Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Σερβίων –Βελβεντού.
 16. Παραχώρηση χρήσης Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
 17. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ
 18. Γνωμοδότηση για παραχώρηση Δημόσιας έκτασης στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ιμέρων για την κατασκευή τυποποιητηρίου ελαιών.
 19. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους
 20. Έγκριση δαπάνης εγκαινίων Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων.
 21. Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην Δ.Κ Σερβίων

 

- Advertisement -

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 

Φώτιος ΖΥΓΟΥΡΗΣ

Μοιραστείτε την είδηση