Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων – Βελβεντού

2 Min Read

Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού και Π.Ε Κοζάνης για το έργο: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Σερβίων-Βελβεντού»
 2. Αποδοχή απόφασης μεταφοράς έργων του Μέτρου 321 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Π.Α.Α. 2007 – 2013 στο Μέτρο 4 του Π.Α.Α. 2014-2020.
 3. Έγκριση 1ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κεντρικής πλατείας στην Τ.Κ. Ελάτης».
 4. Έγκριση 1ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Αγροτική οδοποιία στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Βελβεντού»
 6. Χορήγηση 3ης παράτασης για το έργο: «Ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Λιβαδερού».
 7. Χορήγηση 1ης παράτασης για το έργο: «Διαμόρφωση Αυλείου Χώρου Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού»
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αισθητική αναβάθμιση δικτύων διανομής ηλεκτρική σε κεντρικό τμήμα της πόλης των Σερβίων».
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας Αγοράς Σερβίων».
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση, επισκευή και επανάχρηση Διατηρητέου Κτιρίου Ράπτη».
 11. Έγκριση κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης στο Ο.Τ. 54 της Τ.Κ Πλατανορέματος.
 12. Τροποποίηση της 72/2010 Α.Δ.Σ πρώην Δήμου Βελβεντού σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού «Ειρήνης και Φιλίας» της Δ.Κ Βελβεντού.
 13. Τροποποίηση της 94/2003 Α.Δ.Σ πρώην Δήμου Σερβίων σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού «Φιλίππου» της Δ.Κ Σερβίων.
 14. Ακύρωση της 320/2015 Α.Δ.Σ σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Οικοδομικό τετράγωνο 43α στα Σέρβια.
 15. Αποδοχή διαφόρων ποσών και κατανομή πιστώσεων.
 16. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016 Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων –Βελβεντού.
 17. Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2016 του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
 18. Έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για το Δήμο και το Ν.Π.Δ.Δ
 19. Τροποποίηση της 217/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την συμμετοχή του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού στο «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια».
 20. Μετακίνηση Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων εκτός έδρας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 

Ζήνων ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μοιραστείτε την είδηση