Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

2 Min Read

Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης στο Δημαρχείο για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2017 του Δήμου Κοζάνης.

 

- Advertisement -
  1. 18η Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2016.

 

  1. 3η Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό χρήσης 2016.

 

  1. 23η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 71.763,89 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.

 

  1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 22,062 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Άνω Κώμης του Δήμου Κοζάνης.

 

  1. Αποδοχή ή μη δωρεάς παραχώρησης εξοπλισμού για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Κοζάνης από τη Δ.Ε.Π.Ε.ΠΟ.Κ. Α.Ε,.

 

  1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για την «Ανάδειξη χορηγητών προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού», προϋπολογισμού 242.679,62 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 13% & 24% και αριθμό μελέτης 30/2016.- Λήψη απόφασης.

 

  1. Έγκριση ή μη του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη Δομή Στήριξης ατόμων με Νοητική Στέρηση και Συνοδές ψυχικές διαταραχές 9αυτισμός) – Κέντρο ημερήσιας φροντίδας – Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης – Εξοπλισμός», προϋπολογισμού 45.858,49 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 123/2016.

 

  1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Ιωαννίδης Ελευθέριος

Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση