Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας

3 Min Read

Tην 22   Σεπτεμβρίου   Σεπτεμβρίου και ώρα 7 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ της ΠΔΜ – Τροποποίηση πρ/σμού – Τεχνικού προγράμματος για το έργο Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

  1. Αποδοχή ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 ( Πράσινο Ταμείο ) για το έργο Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αναρράχης της ΔΕ Μουρικίου. Τροποποίηση πρ/σμού και τρόπος εκτέλεσης έργου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

  1. Τροποποίηση χρηματοδότησης του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης που αφορά μελέτες του Δήμου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

  1. Ορισμός επιτροπών κατ’ εφαρμογή του Ν. 4412/2016

Εισηγητής :   Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κοκκινίδης

 

  1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στην επιτροπή καταλληλότητας για αλλαγή χρήσης του υπόγειου του 11ου Δημοτικού Σχολείου και τον χαρακτηρισμό τους του ως Γυμναστήριο.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

  1. Αίτημα της 9Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού σχετικά με την διάθεση χώρου στην ΑΕΒΑΛ για την χρησιμοποίησή του ως Πεδίο Ασκήσεων στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης

 

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού – χρηματοδότηση ΣΑΤΑ – τεχνικού προγράμματος και για την εκτέλεση του έργου « συντήρηση καταφύγιου αδέσποτων ζώων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

  1. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

  1. Κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

  1. Εξουσιοδότηση ΔΣ για τη μεταβίβαση Λεωφορείου από πλευράς Δήμου στο ΝΠ « Σχολικές επιτροπές Α/θμίας εκπαίδευσης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Καιδης.

  1. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης.

 

  1. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών     Κοινοτήτων.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης.

 

  1. Απόδοση πάγιας προκαταβολής   Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης.

 

  1. Τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης 18ου Νηπιαγωγείου

Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης.

 

  1. Έγκριση αποφάσεων ΚΟΙΠΠΑΠ.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης

 

  1. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του ΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης

 

  1. Έκδοση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ

 

Γεώργιος Θεοδοσιάδης

 

Μοιραστείτε την είδηση