Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

4 Min Read

Συνεδριάζει την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου και ώρα 7.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στο Κοβεντάρειο με τα παρακάτω θέματα:

1.   Έγκριση: α) Ισολογισμού – Απολογισμού 2015 ΤΟΕΒ Χρωμίου και β) Προϋπολογισμού χρήσης 2016 ΤΟΕΒ Χρωμίου.

Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

2.   Ανταλλαγή τμημ. Οικοπέδων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Βατερού και εκποίηση δημοτικής έκτασης Ε= 75,26 τ.μ.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

3.   Παραχώρηση της χρήσης χώρου εμβαδού 35,00 τ.μ. στον ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή υπόγειου σταθμού στην περιοχή «Ξενία» του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

4.   Εξέταση αιτήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Κρόκου, για δωρεάν παραχώρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

5.   Συναίνεση ή μη για χορήγηση βεβαιώσεων για τη διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης (ΟΝΠ8) Τ.Κ. Ακρινής.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

6.   Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.033,73 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σκήτης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

7.   Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 6.000,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ακρινής, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτοστρώσεις οδών δημοτικών διαμερισμάτων Νοτιοανατολικού τομέα .

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Πλακοστρώσεις οδοποιίας νέου οικισμού Κλείτου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Ανάδειξη πέτρινων παραδοσιακών βρυσών Τ.Κ. Ξηρολίμνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

12. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού σχολικού συγκροτήματος δημοτικού νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 15 της Ζ.Ε.Π.   Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

13. Ενέργειες για την ελαττωμάτων του έργου: Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού σχολικού συγκροτήματος δημοτικού – νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 15 της Ζ.Ε.Π. Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

14. Τροποποίηση της αριθμ. 473/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά «Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: Αποκατάσταση βλαβών στη δημοτική οδό Αγ.Θεόδωροι – Αυγή του Ν. Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

15. Χωροθέτηση Κοιμητηρίων νέου οικισμού Κλείτου του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

16. Έγκριση Α.Δ.Σ. του ΟΑΠΝ

Α)160/2016 «Κατάρτιση και Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2017»

Β)161/2016 «έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2017.

Εισηγήτρια: Κα Τσικριτζή – Φτάκα Φανή, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ.

17. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας Λαϊκών Αγορών.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

18. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών Κοζάνης και ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας.

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, εντεταλμένος σύμβουλος.

19. Έγκριση Α.Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης:

Α)64/2016 Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας 2017

Β)65/2016 Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης 2017.

Γ)66/2016 Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2016.

20. Αποδοχή ποσού 14.680,03 € για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

21. Εξέταση αίτησης Μουρουζίδη Αναστάσιου μισθωτή δημοτικού ακινήτου για συγχώνευση με την Επιχείρηση Μουρουζίδης Αναστάσιος & Σια Ο.Ε.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

22. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ.

Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

23. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

 

 
Μοιραστείτε την είδηση