Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων – Βελβεντού

6 Min Read

Την Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 1. Φιλοξενία Προσφύγων στον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού (εισηγητής ο Παπαδημητρίου Ζήνων, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
 2. Έγκριση φακέλου έργου και διαδικασίας ανάθεσης μελέτης : «Έργα προσαγωγής υδάτων από την τεχνητή λίμνη του φράγματος Ιλαρίωνα στην κεντρική δεξαμενή αναρρύθμισης των αρδευτικών δικτύων Ελάτης, Λαζαράδων – Τρανοβάλτου, Φρουρίου, Τρανοβάλτου – Μικροβάλτου» (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδης, Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος).
 3. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Βελβεντού του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και επικαιροποίηση των 140/2009, 141/2009, 56/2010 και 152/2010 αποφάσεων του Δ.Σ. του πρώην Δήμου Βελβεντού (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδης, Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος).
 4. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάδειξη – ολοκλήρωση πρώην κτιρίου ΚΕΦΟ στην Τ.Κ. Μικροβάλτου». (εισηγητής ο Δισερής Ευθύμιος, Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος).
 5. Χορήγηση 2ης παράτασης για το έργο «Στεγανοποίηση δεξαμενής Δ4 ΤΟΕΒ Βελβεντού» (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδης, Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος).
 6. Έγκριση σύστασης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Επισκευή και Επανάχρηση Διατηρητέου κτιρίου ΡΑΠΤΗ» (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδης, Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος).
 7. Έγκριση κατασκευής πεζόδρομου στο Ο.Τ. 52 και αποδοχή κατασκευής τοιχίου (εισηγητής ο Ζάκης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
 8. Παράταση συμβάσεων για το έργο «προβολή και προώθηση τουριστικού προϊόντος» (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
 9. Παράταση σύμβασης για το έργο «Ίδρυση Κέντρων Τουριστικής Πληροφόρησης» (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
 10. Αποδοχή διαφόρων ποσών και κατανομή πιστώσεων (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
 11. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων –Βελβεντού (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
 12. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016 ΝΠΔΔ Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (εισηγητής ο Χαραλαμπίδης Ευάγγελος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ).
 13. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016 Kοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (εισηγήτρια η Μαλιούρα Παναγιώτα, Πρόεδρος Kοινωφελούς Επιχείρησης).
 14. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας Οικοδομικών υλικών (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
 15. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας Υδραυλικών υλικών (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
 16. Εισφορά μισθωτικού δικαιώματος δημοτικού λατομείου μαρμάρου εμβαδού 76.289,72τ.μ στη θέση «ΣΦΕΝΔΑΝΗ» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού της Π.Ε. Κοζάνης (εισηγητής ο Τέτος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
 17. Συναίνεση ή μη του Δημοτικού Συμβουλίου για ξεκίνημα των διαδικασιών χορήγησης άδειας ερευνητικών εργασιών για τον εντοπισμό κοιτάσματος μαρμάρου εντός έκτασης 83.514,97τ.μ., στη θέση «ΣΦΕΝΔΑΝΗ» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού της Π.Ε. Κοζάνης (εισηγητής ο Τέτος Νικόλαος Αντιδήμαρχος).
 18. Συναίνεση ή μη του Δημοτικού Συμβουλίου για συνέχιση των διαδικασιών χορήγησης άδειας ερευνητικών εργασιών για τον εντοπισμό κοιτάσματος μαρμάρου εντός έκτασης 29.940,35 τ.μ., στη θέση «ΣΦΕΝΔΑΝΗ» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (εισηγητής ο Τέτος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
 19. Ανανέωση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνας) στην υψηλή γέφυρα Σερβίων (εισηγητής ο Ζάκης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
 20. Αποδοχή σύστασης περιορισμένης προσωπικής δουλείας υπέρ του Δήμου Σερβίων Βελβεντού που συστήνεται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό με την επωνυμία “ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ.Π.Ε (εισηγητής ο Τέτος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
 21. Τροποποίηση της 290/2014 απόφασης Δ.Σ σχετικά με την αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού με την επωνυμία Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας» (εισηγητής ο Παπαδημητρίου Ζήνων, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
 22. Τροποποίηση της 378-2015 απόφασης Δ.Σ σχετικά με την αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής ο Παπαδημητρίου Ζήνων Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
 23. Τροποποίηση της 110-2016 απόφασης Δ.Σ σχετικά με την αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου – Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού» (εισηγητής ο Παπαδημητρίου Ζήνων Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
 24. Τροποποίηση της 300/2014 απόφασης Δ.Σ σχετικά με την αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) της Π.Ε.Δ. (εισηγητής ο Παπαδημητρίου Ζήνων, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
 25. Τροποποίηση της 109/2016 απόφασης Δ.Σ σχετικά με την αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή για το κλείσιμο των καταστημάτων και επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν χωρίς άδεια και για την προσωρινή και οριστική σφράγιση των, μετά την επιβολή διοικητικής ποινής (εισηγητής ο Παπαδημητρίου Ζήνων, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
 26. Τροποποίηση της 304/2014 απόφασης Δ.Σ σχετικά με την αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου (εισηγητής ο Παπαδημητρίου Ζήνων, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
 27. Τροποποίηση της 306/2014 απόφασης Δ.Σ σχετικά με την αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή εκτίμησης και ελέγχου καταλληλότητας ακινήτων για μίσθωση (εισηγητής ο Παπαδημητρίου Ζήνων, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
 28. Ορισμός εκπροσώπων στη ΔΙΑΔΥΜΑ (εισηγητής ο Τέτος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
 29. Διοργάνωση έκθεσης τοπικών προϊόντων στο χώρο του «Καμένου Σχολείου» (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
 30. Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση «Δίκτυο με λίμνες» στη Βέροια (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
 31. Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση “Egnatia Expo 2016″ στην Πτολεμαΐδα (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
 32. Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στη Δ.Κ Σερβίων (Ο.Τ. 173) (εισηγητής ο Ζάκης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
 33. Μετακίνηση Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων εκτός έδρας (εισηγητής ο Παπαδημητρίου Ζήνων, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

 

- Advertisement -

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 

Ζήνων ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μοιραστείτε την είδηση