Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου

4 Min Read

Tην Πέμπτη 14 Ioυλίου και ώρα 19.00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου, στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.-Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
2 Εκμίσθωση του δημοτικού σφαγείου. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
3 Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης, για τη λειτουργία γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στη Δ.Ε. Σιάτιστας. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
4 Έγκριση διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
5 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ). – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
6 Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος (4η). -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
7 Τροποποίηση της αρ. 53/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βοΐου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βοϊου (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) για την υλοποίηση του έργου: «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
8 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Ίδρυση Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης στο Μπούρινο». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
9 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης σχολικών μονάδων στη ΔΕ Σιάτιστας του Δ. Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
10 Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης (τένις) στη Δ.Ε. Σιάτιστας του Δ. Βοΐου». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
11 Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ασκίου». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
12 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
13 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Β΄ φάση του έργου: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ “ΑΡΗΣ ΚΑΙ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ” (κύρια και 1η Σ.Σ.)». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
14 Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 46/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί: “Επιβολή τέλους Λαϊκών Αγορών”. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
15 Λήψη απόφασης για την μείωση του πλάτους της ελεύθερης ζώνης όδευσης των πεζών. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
16 Καθορισμός των Κοινόχρηστων χώρων για παραχώρηση χρήσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή άλλων στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
17 Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου, με θέμα: “Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016”.-Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.
18 Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών (ανάγκες πυροπροστασίας).- Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π. Δ. Σύμβουλος.
   

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Χρήστος Λυσσαρίδης

Μοιραστείτε την είδηση