Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων- Βελβεντού

2 Min Read

Την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση Αυλείου χώρου Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού».
 2. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Βελβεντού».
 3. Χορήγηση 3ης παράτασης για το έργο «Στεγανοποίηση δεξαμενής Δ4 ΤΟΕΒ Βελβεντού».
 4. Τροποποίηση του κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Σερβίων-Βελβεντού
 5. Γνωμοδότηση για παραχώρηση από το Δημόσιο έκτασης 200τ.μ στην Τ.Κ Γουλών πλησίον της υφιστάμενης γεώτρησης Π-52, ώστε να κατασκευαστεί νέα γεώτρηση με δαπάνη της ΔΕΥΑΚ.
 6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης ΚΠΕ Βελβεντού».
 7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων –Βελβεντού
 8. Αποδοχή διαφόρων ποσών και κατανομή πιστώσεων.
 9. Έγκριση κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης στο Ο.Τ. 54 της Τ.Κ Πλατανορέματος.
 10. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού και του Ν.Π.Δ.Δ. Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου για την στήριξη του Νομικού Προσώπου σε θέματα διαχειριστικής επάρκειας.
 11. Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων – Βελβεντού οικονομικού έτους 2015.
 12. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
 13. Παράταση μίσθωσης ακινήτου στην Δ.Κ Βελβεντού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 

Φώτιος ΖΥΓΟΥΡΗΣ

Μοιραστείτε την είδηση