Συνεδριάζει την Τρίτη 25 Απριλίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

2 Min Read

Την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης στο Δημαρχείο για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

- Advertisement -
  1. 8η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 853,91 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.                                 .

 

  1. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας στο Γυμνάσιο Καπνοχωρίου» προϋπολογισμού 179.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 57/2017.

 

  1. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης» προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 71/2017.

 

  1. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κερκίδων & ελαιοχρωματισμός 17ου Δημοτικού Σχολείου» προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 41/2017.

 

  1. Έγκριση ή μη του από 20.04.2017 Πρακτικού Διαγωνισμού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση για την «Μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip- container)», προϋπολογισμού 28.919.28 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 4/2017 .

 

  1. Ανάκληση της με αριθμό 365/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 του Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨, στην Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης»

 

  1. Έγκριση ή μη του από 11.04.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας», προϋπολογισμού 39.957,14 μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 39/2017.

 

  1. Έγκριση ή μη του από 13.04.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 30.495,32 μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 38/2017.

 

  1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

κ.α.α.

Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

 

 

Βαλαής Γεώργιος                                                                         Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 

Μοιραστείτε την είδηση