Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας

2 Min Read

Την Τρίτη 7 Ιουνίου και ώρα 7 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση του Τρόπου εκτέλεσης διαφόρων έργων – Τροποποίηση πρ/σμού 2016

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 1. Έγκριση παραλαβής μελετών.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων & προμηθειών.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης

 1. Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης

 1. Παράταση μείωσης μισθωμάτων περιπτέρων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης.

 1. Συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Καιδης.

 1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ Γεώργιος Θεοδοσιάδης

 1. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής καταγραφής παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Εισηγητής Ο πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης.

 1. Έγκριση Απολογισμών σχολικών επιτροπών Α/θμίας & Β/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΝΠ Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων σχολικών επιτροπών Α/θμίας & Β/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΝΠ Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση Απολογισμού οικ. Έτους 2015 του ΝΠ ΚΟΙΠΠΑΠ

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του ΝΠ ΚΟΙΠΠΑΠ Χρήστος Κατσίνας.

Ο Πρόεδρος ΔΣ                                                          Γεώργιος Θεοδοσιάδης

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση