Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου

3 Min Read

Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 17.30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου, στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση και έγκριση του Β1 Σταδίου (Πρόταση) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δ.Ε. (πρώην Δήμος) Σιάτιστας. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
 2. Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Μακεδονία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & Προστασίας/Κέντρα Κοινότητας». – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Δ.Σ.
 3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, 2ου τριμήνου 2016. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
 4. Διαγραφές οφειλών. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
 5. Τροποποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
 6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ίδρυση Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης στο Μπούρινο» . -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
 7. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ασκίου». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
 8. Χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών στην κ. Ντέντη Αικατερίνη.- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
 9. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.
 10. Έγκριση εκποίησης δημοτικής έκτασης, στην Τοπική Κοινότητα Σισανίου.- Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.
 11. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου». Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.
 12. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελoύς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΒΟ). – Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.
 13. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του   ΝΠΔΔ με την επωνυμία:   «Νομικό   Πρόσωπο       Κοινωνικής   Προστασίας, Αλληλεγγύης,   Παιδείας και   Πολιτισμού Δήμου   Βοΐου». -Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.
 14. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Άρδευση και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Β.).- Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.
 15. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/16). -Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.
 16. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/16) -Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.
 17. Διοργάνωση Β΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου. -Εισηγητής ο κ. Ευθυμιάδης Α. Αντιδήμαρχος.
 18. Αιτήσεις.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Λυσσαρίδης

 

Μοιραστείτε την είδηση