Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων- Βελβεντού

3 Min Read

Την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012), έτους 2016 (εισηγητής ο Τέτος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού μίσθωσης έργου έτους 2016 για το Κ.Ε.Π Λιβαδερού στον Δήμο Σερβίων-Βελβεντού (εισηγητής ο Τέτος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
 3. Πρόσληψη Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής (εισηγητής ο Παπαδημητρίου Ζήνων, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
 4. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ (εισηγητής ο Τέτος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
 5. Περί καθιέρωση εορτασμού απελευθέρωσης Βελβεντού από τον Τούρκικο ζυγό (εισηγητής ο Παπαδημητρίου Ζήνων, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
 6. Άρση προσφυγής του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού στο Συμβούλιο Επικρατείας σχετικά με τον Δενδροκομικό Σταθμό Σερβίων (εισηγητής ο Παπαδημητρίου Ζήνων Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
 7. Συμβιβαστική επίλυση οικονομικής διαφοράς με το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
 8. Συμβιβαστική επίλυση οικονομικής διαφοράς με την Εταιρεία ΤΟΜΗ (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
 9. Χορήγηση 1ης παράτασης για το έργο «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδης, Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος).
 10. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων –Βελβεντού (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
 11. Αποδοχή διαφόρων ποσών και κατανομή πιστώσεων (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
 12. Περί διενέργειας διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδης, Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος).
 13. Εξέταση αίτησης της ανώνυμης εταιρείας DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. με θέμα την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης και οικίσκου του Δήμου στην θέση με κωδική ονομασία «ΜΕΤΑΞΑΣ» (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδης, Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος).
 14. Έγκριση Απολογισμού 2015 του ΤΟΕΒ Ιμέρων (εισηγητής ο Κοσμάς Δημήτριος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος).
 15. Έγκριση Απολογισμού 2015 του ΤΟΕΒ Σερβίων (εισηγητής ο Κοσμάς Δημήτριος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος).
 16. Έγκριση Προϋπολογισμού 2016 του ΤΟΕΒ Σερβίων (εισηγητής ο Κοσμάς Δημήτριος, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος).
 17. Έγκριση σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Βελβεντού» (εισηγητής ο Τέτος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
 18. Έγκριση σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Αγοράς Σερβίων» (εισηγητής ο Τέτος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
 19. Περί ανταλλαγής ιδιωτικής έκτασης 2.136,99 τ.μ της υπ’ άριθμ. 012521 ιδιοκτησίας Ευσταθίου Θεοδωρίδη του Γεωργίου και Γεωργίου Δούβρου του Αγγέλου στο Ο.Τ. 3 με Δημοτική στην Δ.Κ. Σερβίων (εισηγητής ο Τέτος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
 20. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος Αντιδήμαρχος).
 21. Τροποποίηση της 292/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Περί ορισμού μελών ΔΣ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων –Βελβεντού) (εισηγητής ο Παπαστέργιος Θωμάς, Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος)..
 22. Eκμίσθωση τμήματος του αρίθμ. 67 αγροτεμαχίου στη Δ.Κ. Σερβίων (εισηγητής ο Ζάκης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
 23. Επανάληψη δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου 108 στη Τ.Κ. Λευκάρων (εισηγητής ο Κυριακίδης Θεόδωρος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος).

 

- Advertisement -

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 

Ζήνων ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μοιραστείτε την είδηση