Σκέψεις και αλήθειες για τα Περιφερειακά Τηλεοπτικά Κανάλια (Άρθρο Νικολ. Παπαφιλίππου, Δ/ντη West Channel)

3 Min Read

Είναι γνωστό σε όλους ότι τα περιφερειακά κανάλια καλύπτουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην πράξη, την υποχρέωση της πολιτείας για ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τις κοινωνίες της Ελληνικής περιφέρειας(Τοπική ενημέρωση, προβολή του πολιτισμού / με τα κατά τόπους ήθη και έθιμα/, απόψεις Αρχών και Πολιτών για τα περιφερειακά θέματα κ.λ.π.). Η ΕΡΤ και τα Πανελλήνιας εμβέλειας ιδιωτικά κανάλια δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν χωροταξικά ούτε και από πλευράς χρόνου τις ανάγκες της περιφέρειας. Για τον λόγο αυτό η περιφέρεια τα θεωρεί δικά της Μ.Μ.Ε. με τα οποία εκφράζεται και μεταφέρει τις θέσεις και τις απόψεις της.

Τα υπάρχοντα κανάλια στην περιφέρεια με την οργάνωση και την επένδυση που έχει κάνει το καθένα, εντάσσονται στην ιδιωτική προσπάθεια ανάπτυξης της κάθε περιοχής. Παρά το γεγονός ότι είναι εταιρίες Α.Ε. ουσιαστικά δεν είναι κερδοσκοπικές και ουδέποτε έχουν επιχορηγηθεί από το Κράτος. Διαφημίσεις που έπαιρναν από το Δημόσιο και τον ευρύτερα Δημόσιο χώρο (κυρίως έμμεσα μέσω διαφημιστικών εταιριών), έχουν διακοπεί εδώ και αρκετά χρόνια αφήνοντας πίσω οφειλές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Αυτές οι τηλεοπτικές επιχειρήσεις που προσέφεραν και προσφέρουν πολύ σημαντικές υπηρεσίες ως και θέσεις εργασίας στην περιφέρεια, παλεύουν να σταθούν όρθιες μέσα στην πολυετή πορεία της ισοπεδωτικής κρίσης.

- Advertisement -

Το ΕΣΡ ως και η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης της Κυβέρνησης που γνωρίζουν την ιστορία και την προσφορά του κάθε τηλεοπτικού σταθμού της περιφέρειας, πρέπει να στηρίξουν την προσπάθειά τους αποτρέποντας πλειοδοτικούς διαγωνισμούς με νεοσύστατες ή υπό σύσταση εταιρίες χωρίς εμπειρία και γνώση όχι μόνο του συγκεκριμένου τηλεοπτικού χώρου αλλά και της περιφέρειας στην οποία επιχειρούν να λειτουργήσουν. Η πολιτεία πρέπει να αναγνωρίσει την μέχρι σήμερα προσφορά των Περιφερειακών Τ/Ο Σταθμών, την εμπειρία τους, τις θέσεις εργασίας, τις επενδύσεις που έχουν κάνει, το πολύτιμο ψηφιακό τους αρχείο και προπαντός τη διαχρονική δυνατότητα έκφρασης απόψεων του πολίτη της Περιφέρειας.

Εκείνο που πρέπει να προσεχθεί στη διαδικασία αδειοδότησης των Σταθμών αυτών είναι τόσο η ποιότητα του παραγόμενου ψηφιακού σήματος όσο και το πρόγραμμά τους που απαιτεί υποδομές, πλήρη ψηφιακό εξοπλισμό και μακροχρόνια εμπειρία.

Με βάση αυτά τα κριτήρια πρέπει να δοθούν οι απαιτούμενες τηλεοπτικές άδειες στις ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές της χώρας που πληθυσμιακά και επιχειρηματικά εξασφαλίζουν βιώσιμους Τηλεοπτικούς Σταθμούς και όχι με πλειοδοτικούς διαγωνισμούς που θα επιφέρουν ζημιές και όχι οικονομική ευστάθεια. Η βιωσιμότητα αυτών εξαρτάται από τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνονται, την οικονομία της συγκεκριμένης περιοχής και από τον αριθμό των αδειών που θα χορηγηθούν σε κάθε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Μοιραστείτε την είδηση