Σωματείο Εστίασης Κοζάνης “Ερμής”: Οι όροι του ειδικού προγράμματος της εστίασης οδηγούν σε αποκλεισμούς, άδικη κατανομή, χορήγηση υψηλών ποσών σε λίγες και μεγάλες επιχειρήσεις των μεγάλων αστικών κέντρων

3 Min Read
Ο σύλλογός μας ανέδειξε με επιμονή την ανάγκη να αποζημιωθούν οι επιχειρήσεις μας που έκλεισαν έπειτα από κρατική εντολή. Να αποζημιωθούν με ποσό αντίστοιχο της ζημίας που υπέστησαν. Και το κυριότερο, να αποζημιωθούν όλες, χωρίς απαράδεκτους αποκλεισμούς.
Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση υποχρεώθηκε κάτω από την πίεση που άσκησαν όλοι οι σύλλογοι και οι επαγγελματίες της χώρας να ανακοινώσει ειδικό πρόγραμμα για την εστίαση, με στόχο να μπορούν να καλυφθούν οι άμεσες και πιεστικές ανάγκες για την επανέναρξη των επιχειρήσεών μας. Ένα πρόγραμμα που διεκδικούσαμε και που η ανακοίνωσή του αρχικά μάς ικανοποίησε και μας δημιούργησε ελπίδες.
Ωστόσο, οι όροι που έχουν ακουστεί ή ανακοινωθεί μέχρι στιγμής δεν αντιστοιχούν στις αρχικές προσδοκίες μας. Τονίζουμε λοιπόν εξαρχής ότι αν ισχύσουν οι συγκεκριμένοι όροι, θα έχουμε αποτελέσματα ανάλογα με αυτά της περιώνυμης πλέον «λίστας Κασαπίδη». Θα έχουμε αποκλεισμούς, άδικη κατανομή, χορήγηση υψηλών ποσών σε λίγες και μεγάλες επιχειρήσεις των μεγάλων αστικών κέντρων. Θα έχουμε δηλαδή αποτελέσματα άσχετα με τον διακηρυγμένο στόχο, της βοήθειας δηλαδή για την επανέναρξη των επιχειρήσεών μας.
Τα παραπάνω προκύπτουν:
• Από το ύψος του ανώτατου ποσού της επιχορήγησης, που προσδιορίζεται στις 100.000 €. Είναι προφανές ότι το ποσό αυτό από μόνο του έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο του προγράμματος και δεν αφορά την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου αλλά ελάχιστους. Θεωρούμε ότι το ανώτατο ποσό επιχορήγησης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ.
• Από τα χρονικά διαστήματα που προτείνονται ως συγκρινόμενα προκειμένου να εκτιμηθεί η πτώση του τζίρου, δηλαδή η σύγκριση του τζίρου του 2020 με αυτόν του 2019. Θα συγκριθούν δηλαδή και χρόνοι κατά τους οποίους οι επιχειρήσεις μας ήταν ανοιχτές, αντί να συγκριθούν οι χρόνοι που κλείσαμε έπειτα από κρατική εντολή με τους αντίστοιχους του προηγούμενου έτους προκειμένου να υπάρξει μία όσο το δυνατόν δικαιότερη αποτύπωση της εικόνας και της ζημιάς. Ειδικά στην περιοχή μας, υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματά μας ήταν ανοιχτά κατά τις περσινές απόκριες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η σύγκριση αυτών των χρονικών διαστημάτων με προϋπόθεση λήψης της επιχορήγησης την μείωση του τζίρου κατά 30%, θα οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις της περιοχής μας, εκτιμούμε την πλειοψηφία, εκτός του προγράμματος.
• Από την μη πρόβλεψη ενός ελάχιστου ποσού επιχορήγησης για όλες τις επιχειρήσεις, που θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.500 ευρώ.
Έπειτα από αυτά, είναι αναγκαίο να διορθωθούν τώρα, πριν είναι αργά, όλοι οι ουσιώδεις όροι του προγράμματος που αφορούν το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, την μείωση του τζίρου, τα προς σύγκριση χρονικά διαστήματα και την θέσπιση ενός ελάχιστου ποσού επιχορήγησης, ώστε να μην αποκλειστεί καμία επιχείρηση.
Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας, καλώντας τους να λάβουν σοβαρά υπόψη τις επισημάνσεις μας και να παρέμβουν για να εξασφαλιστούν δίκαια αποτελέσματα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
Κοζάνη, 05-04-2021
Με τιμή
Το ΔΣ

 

Μοιραστείτε την είδηση