Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗ: Επιστολή στον Πρόεδρο ΔΣ/ΔΕΗ για το εφάπαξ βοήθημα

3 Min Read

Προς: Πρόεδρο Δ.Σ. Δ.Ε.Η.

κ. Μανώλη Παναγιωτάκη

- Advertisement -

κ. Πρόεδρε,

Με το Νόμο 4387άρθρο 35 θεσπίζεται ο νέος τρόπος υπολογισμού των εφάπαξ των συνταξιούχων που αποχώρησαν από τη ΔΕΗ μετά την 1/9/2013.

Για όλους τους παραπάνω δικαιούχους εφάπαξ βοηθήματος θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες οι ασφαλιστέες αποδοχές των πέντε τελευταίων ετών έως και 31/12/2013. Σε αυτές θα περιλαμβάνονται οι αποδοχές (τακτικές και αναδρομικές) στον Κ.Μ. 404 και 414 και για τις οποίες έγιναν κρατήσεις υπέρ του κλάδου Πρόνοιας (κρατήσεις για το εφάπαξ).

Οι ασφαλιστικές αποδοχές την πενταετία μέχρι 31/12/2013 όσο και οι ατομικές εισφορές από 1/1/2014 αλλά και οι συνολικές ετήσιες εισφορές όλων των ασφαλισμένων δεν υπάρχουν στο φορέα απονομής εφάπαξ βοηθήματος και επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στα ατομικά στοιχεία του κάθε δικαιούχου.

Τα παραπάνω στοιχεία ζητήθηκαν από τις εταιρείες του Ομίλου ΔΕΗ / Μητρική ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) για όσους αποχώρησαν από 1/9/2013 έως 30/4/2016 και είχαν υποβάλει στο ΤΑΥΤΕΚΩ αίτηση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος.

Τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν περίπου 1.650 ασφαλισμένους. Η ΔΠΛΡ/ΔΕΗ μισθολογικά στοιχεία διαθέτει μέχρι και τη σύσταση των θυγατρικών ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ. Η ανωτέρω θυγατρικές δημιούργησαν ξεχωριστά η κάθε μία σύστημα μισθοδοσίας. Τα συστήματα μισθοδοσίας ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι συμβατά μεταξύ τους και επί πλέον δεν παρέχουν πληροφορίες λόγω προσωπικών δεδομένων.

Επειδή ο χρόνος αναμονής χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος ξεπερνάει τα 2½ χρόνια.

Επειδή η εφαρμογή του νέου τρόπου χορήγησης του εφάπαξ απαιτεί προσωπικά στοιχεία του κάθε ασφαλισμένου – δικαιούχου και η υπηρεσία του ΤΑΥΤΕΚΩ αδυνατεί να τα συγκεντρώσει κρίνεται αναγκαία η συνεργασία της ΔΠΛΡ?ΔΕΗ με τον ασφαλιστικό φορέα, ώστε σύντομα να ξεπεράσει το τεχνικό πρόβλημα και να αρχίσει η καταβολή του εφάπαξ στους δικαιούχους και

Επειδή ο κίνδυνος να χαθούν τα διαθέσιμα αποθεματικά λόγω της συγχώνευσης του Τομέα Πρόνοιας του ΤΑΥΤΕΚΩ στο νέο Ενιαίο φορέα ΕΤΕΑΕΠ μέχρι της 31/12/2016 είναι μεγάλος,

Γι’ αυτό κ. Πρόεδρε,

Είμαστε πεπεισμένοι ότι κατανοείται την αναγκαιότητα της συνεργασίας των Υπηρεσιών σας με το ΤΑΥΤΕΚΩ και αισιόδοξοι ότι σύντομα θα δοθεί λύση στο πρόβλημα που προέκυψε από τα νέα δεδομένα του Ν. 4387/2016.

Για το Δ/Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημάκης Αναστάσιος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λόφτσαλης Παναγιώτης

 

Μοιραστείτε την είδηση