Σοβαρά θέματα για μη χρηστή διοίκηση και παραβίαση της νομιμότητας εγείρει για τον Β. Μιχελάκη ερώτηση των βουλευτών ΚΙΝΑΛ

10 Min Read

Η σύνδεση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης με ΙΚΕ που θα βάλουν φωτοβολταϊκά στη Μεσιανή

Του Σωκράτη Μουτίδη – [email protected]

- Advertisement -

Σοβαρά θέματα για παραβίαση της νομιμότητας από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Βασίλη Μιχελάκη φέρνει στη Βουλή η ερώτηση βουλευτών του ΚΙΝΑΛ.

Συγκεκριμένα με θέμα «ο συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής-Μακεδονίας υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον ή «συντονίζει» την εξυπηρέτηση αλλότριων;» οι βουλευτές Κεγκέρογλου, Αρβανιτίδης, Λιακούλη, Πάνας και Γκόκας θέτουν ζητήματα σχετικά με προνομιακή μεταχείριση συγκεκριμένης εταιρείας στο θέμα παραχώρησης δημοσίων εκτάσεων για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, πρακτική κατάτμησης της δημόσιας γης, αλλά και συμμετοχή στις διαδικασίες προσώπων του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος Μιχελάκη.

 

Τι λέει η ερώτηση των βουλευτών του ΚΙΝΑΛ

Τις τελευταίες εβδομάδες σειρά δημοσιευμάτων μεγάλης ημερήσιας εφημερίδας, καθώς και τοπικών φύλλων στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία έφεραν στο φως σωρεία αποφάσεων του συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Β. Μιχελάκη που ανεξάρτητα από τη νομιμότητα ή μη της κάθε απόφασης, η συνολική τους αξιολόγηση προβληματίζει ακόμα και τους πιο ευκολόπιστους για τον συντονισμό και την αλληλουχία τους.

-Η προνομιακή μεταχείριση μιας συγκεκριμένης εταιρείας για χάρη της οποίας αγνοούνται συστηματικά όλες οι περιβαλλοντικές αντιρρήσεις θεσμικών φορέων και υπηρεσιών,

-Η πρακτική της κατάτμησης δημόσιας γης για την απευθείας απόδοση της με ελάχιστο τίμημα με  αντίστοιχη βλάβη του δημοσίου,

-Η συμμετοχή στην πιο πάνω, βλαπτική για το δημόσιο, διαδικασία προσώπων του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος του κ. Μιχελάκη,

-Οι σαφείς ενδείξεις συντονισμού και μεθόδευσης που αναδεικνύουν τα δημοσιευμένα στοιχεία στην περιοχή «Μάνα Νερού»,

-Η εξασφάλιση προνομιακής θέσης με τις πλάτες του δημοσίου τόσο στη συγκεκριμένη εταιρεία όσο και σε φυσικά πρόσωπα μεταξύ των οποίων και τα συγγενικά στον κ. Μιχελάκη.

Όχι μόνο δεν συνάδουν με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, αλλά εγείρουν ευρέως θέματα πολλαπλής και κατ´ εξακολούθηση παραβίασης της νομιμότητας από τον κ. Μιχελάκη.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Η συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται από το σύνολο των αποφάσεων Μιχελάκη να εξασφαλίζει άδειες παραγωγής ΗΕ που ξεπερνάνε ήδη τα 350 MW και σε πολλές περιπτώσεις με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους.

2. Ειδικά για τις εγκαταστάσεις ΦΒ η εταιρεία με τη βοήθεια του κ. Μιχελάκη κινήθηκε μέχρι τώρα αποκλειστικά με τη μέθοδο που όπως γνωρίζουμε πρόκειται να απαγορευθεί το επόμενο διάστημα. Δηλαδή πρώτα εξασφάλιζε το χαρακτηρισμό της έκτασης, στη συνέχεια εξέδιδε άδεια και στο τέλος αποκτούσε εμπράγματο δικαίωμα στη γη ως μόνος επενδυτής με άδεια.

3.  Είναι απορίας άξιο πως είναι δυνατόν να δίνονται συλλήβδην βεβαιώσεις χρήσης γης που ανήκει στο δημόσιο και ανέρχεται σε χιλιάδες στρέμματα σε μια και μόνο εταιρεία.

4.  Το ίδιο απαράδεκτο είναι να παραχωρείται με τη μέθοδο της κατάτμησης δημόσια γη εκατοντάδων στρεμμάτων με τίμημα πολύ χαμηλότερο αυτού που επιτυγχάνουν αντίστοιχα οι ιδιώτες και μάλιστα σε αυτές τις προκλητικά ευνοϊκές παραχωρήσεις να συμμετέχουν συγγενικά πρόσωπα του κ. Μιχελάκη (περιοχή Μάνα Νερού).

5.  Πως είναι δυνατόν στην πιο πάνω περιοχή, Μάνα Νερού, όλα τα φυσικά πρόσωπα και οι εταιρείες που έχουν εξασφαλίσει προνομιακά παραχωρητήρια δημόσιας γης να δηλώνουν δυο ή τρεις διευθύνσεις που οδηγούν στην ίδια εταιρεία; Είναι τα φυσικά πρόσωπα προπέτασμα καπνού της εταιρείας ή συντονίστηκαν μέσω της εταιρείας και ποιος ο ρόλος του υπογράφοντος συντονιστή;

6.  Στην πιο πάνω περιοχή όπως και σε άλλες που έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις χαρακτηρισμού από τον κ. Μιχελάκη αναπτύσσεται αξιόλογη γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα για την οποία δεν γίνεται καμία αναφορά στις αποφάσεις του συντονιστή.

Επειδή όλα όσα αναφέρθηκαν βασίζονται σε δημοσιεύματα που επισυνάπτονται και δεν διαψεύστηκαν,

Επειδή η έκταση που έλαβε η πρακτική των χαρακτηρισμών και των παραχωρήσεων γης είναι άγνωστη,

Επειδή στην πλειονότητα των αποφάσεων του κ. Μιχελάκη οι τοπικοί φορείς είναι αντίθετοι ή δεν έχουν καν ερωτηθεί,

Επειδή η μέθοδος απόκτησης δικαιωμάτων γης δια της πλαγίας οδού κρίθηκε έωλη και πρόκειται να αλλάξει,

Επειδή η ανάπτυξη των ΑΠΕ πρέπει να σέβεται το δημόσιο συμφέρον και να υπηρετεί τον υγιή ανταγωνισμό,

Επειδή οι τοπικές κοινωνίες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι πρόκειται να γίνει στον τόπο τους και να τοποθετούνται με τα αυτοδιοικητικά τους όργανα,

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:

Πόσες και ποιες αποφάσεις χαρακτηρισμού δημόσιας γης ως κατάλληλης για εγκατάσταση ΑΠΕ έχουν εκδοθεί από τον κ. Μιχελάκη στην περιοχή ευθύνης του μέχρι τώρα;

Πόσες και ποιες από αυτές τις αποφάσεις εκδόθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας που αναφέρεται στα δημοσιεύματα;

Πόσες και ποιες αποφάσεις παραχώρησης δημόσιας γης εκδόθηκαν για την εγκατάσταση ΦΒ με ισχύ μικρότερη των 500 Kw ή του 1 MW προκειμένου για Ενεργειακές Κοινότητες, από τον κ. Μιχελάκη στην περιοχή ευθύνης του;

Πόσες και ποιες από τις πιο πάνω παραχωρήσεις γης βρίσκονται στην περιοχή Μάνα Νερού;

Ποιες από τις πιο πάνω εκτάσεις που αναφέρονται στα ερωτήματα 1,2,3,4 είναι δηλωμένες στο ΟΣΔΕ και επιδοτούνται μέχρι σήμερα  για γεωργική και κτηνοτροφική χρήση;

Η συγκεκριμένη πρακτική χαρακτηρισμού και παραχώρησης δημοσίων εκτάσεων συναντάται σε άλλες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και σε ποια έκταση;

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση ώστε να διαφυλαχτεί αφενός το δημόσιο συμφέρον και αφετέρου ο υγιής ανταγωνισμός από ανάλογες πρακτικές;

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση ώστε να μην αγνοούνται οι τοπικές κοινωνίες σε διαδικασίες χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ τέτοιας κλίμακας;

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να σταματήσει την έκδηλα παράνομη κατάτμηση δημόσιας γης στην περιοχή Μάνα Νερού όπως και σε ανάλογες περιπτώσεις αν υπάρχουν;

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να σταματήσει την δραστηριότητα του κ. Μιχελάκη που παράγει έκνομα αποτελέσματα;

 

Οι μονάδες βιοαερίου στα Ιωάννινα που προκάλεσαν δημοσίευμα στα «Νέα»

“Η υπόθεση της εγκατάστασης πέντε μονάδων βιοαερίου στα όρια του Δήμου Ζίτσας, που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και μεγάλο θόρυβο πριν τέσσερα χρόνια στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων, επανήλθε στο προσκήνιο με άρθρο του Γιαννιώτη στην καταγωγή δημοσιογράφου των «ΝΕΩΝ» Γιώργου Χρ. Παπαχρήστου, το οποίο δημιουργεί τεράστιο πολιτικό θέμα και θέτει επιτακτικά ζήτημα απομάκρυνσης από τη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Βασίλη Μιχελάκη”, όπως γράφει η τοπική εφημερίδα των Ιωαννίνων «Πρωϊνός Λόγος».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας, η υπόθεση της μεγάλης μονάδας βιοαερίου ισχύος 10 MW, την οποία ήθελε να κατασκευάσει «επενδυτής» εξ Αθηνών με βαρύ καλλιτεχνικό όνομα και η οποία αφού συνάντησε τις αρνητικές θέσεις Περιφέρειας, Δήμου Ζίτσας, φορέων της Βιομηχανικής περιοχής και κατοίκους της περιοχής Ελεούσας και περιχώρων, στη συνέχεια επανήλθε με τη μέθοδο της «κατάτμησης» σε πέντε ξεχωριστές μονάδες των 2 MW, για τις οποίες οι άδειες υπογράφονται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης.

Ο Γ. Παπαχρήστου γράφει ότι επικοινώνησε με τον κ. Μιχελάκη, τον οποίο ρώτησε για τις αντιδράσεις που υπάρχουν, με τον Συντονιστή να του απαντά ότι: «αν ακούγαμε τους φορείς κάθε νομού, δεν θα προχωρούσε καμία επένδυση!».

 

Οι σχέσεις με την kIEFER TEK και τρεις ΜΙΚΕ που θα βάλουν φωτοβολταϊκά στη θέση «Μάνα Νερού»

Το ρεπορτάζ του Γ. Παπαχρήστου αναφέρεται, επίσης, και στη σύνδεση μελών της οικογένειας του Β. Μιχελάκη που έχουν συστήσει μονοπρόσωπες ιδιωτικές

κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΜΙΚΕ) για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στη θέση «Μάνα Νερού» στη Μεσιανή, με τον Χρήστο Πετρόχειλο, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας kIEFER TEK. «Ο εν λόγω επενδυτής, μέχρι πρόσφατα ήταν διαχειριστής τριών εταιριών για φωτοβολταϊκά που έχουν ιδρύσει οι τρεις θυγατέρες του κ. Μιχελάκη, με υπογραφή του οποίου μάλιστα έχουν εκδοθεί αποφάσεις επέμβασης σε δημόσιες εκτάσεις για την κατασκευή των έργων» γράφει το δημοσίευμα.

Φωτό 1. Τα στοιχεία της MM PV POWER όπως; είναι καταχωρημένα στο Επιμελητήριο Κοζάνης
Φωτό 2. Το απόσπασμα της βεβαίωσης που εξέδωσε στις 5/8/20 η Περιφέρεια και πιστοποιεί ότι διαχειριστής της MM PV POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ήταν ο Χρ. Πετρόχειλος
Φωτό 3. Τα στοιχεία της EFOUR GREEN POWER όπως είναι καταχωρημένα στο Επιμελητήριο Κοζάνης

 

Φωτό 4. Η απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση στη Μεσιανή κατόπιν αίτησης της εταιρείας EFOUR GREEN POWER Μ.Ι.Κ.Ε. υπογεγραμμένη από τον κ. Μιχελάκη

 

Μάλιστα, αυτό επιβεβαιώνεται και από τη σχετική βεβαίωση απαλλαγής (φωτό 2) από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που υπέγραψε στις 5/8/2020 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, όπως είναι αναρτημένη στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Να σημειώσουμε πάντως ότι το θέμα της παραχώρησης εκτάσεων για φωτοβολταϊκά είναι πολύ μεγάλο και σχετίζεται απόλυτα με την επιτακτική ανάγκη να υπάρξει χωροταξικός σχεδιασμός, κάτι άλλωστε που ζήτησε και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με αφορμή το θέμα των πλωτών φωτοβολταϊκών.

Σωκράτης Μουτίδης – www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση