«Σπάρτακος»: Ενώπιον κάθε αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής – Εξώδικη πρόσκληση – Δήλωση και διαμαρτυρία

4 Min Read

Ενώπιον κάθε αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής – Εξώδικη πρόσκληση – Δήλωση και διαμαρτυρία της Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία: Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ Α.Ε. ¨Σπάρτακος¨, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (οδός Β. Κωνσταντίνου 4), όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Προς:
1. Τον ενιαίο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αγ. Κωνσταντίνου 8) όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Τον κ. Αθανάσιο Μπακαλέξη, υπό την ιδιότητά του ως Διοικητή και νόμιμου εκπροσώπου του ΕΦΚΑ, κατοικοεδρεύοντα ως εκ της εν λόγω ιδιότητάς του ομοίως ως άνω.

Κοινοποιούμενη:
1. Στην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου, η οποία κατοικοεδρεύει ως εκ της ιδιότητάς της στην Αθήνα (οδός Σταδίου 29)
2. Στον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Τάσο Πετρόπουλο, ο οποίος κατοικοεδρεύει ως εκ της ιδιότητάς του ομοίως ως άνω.

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :

Το Δ.Σ του Σωματείου μας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του, την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017, αποφάσισε ομόφωνα την αποστολή της παρούσης Εξώδικης Πρόσκλησης- Δήλωσης και Διαμαρτυρίας.
Κύριε Διοικητά
Όπως γνωρίζετε, με τη διαδικασία ενοποίησης των ασφαλιστικών Ταμείων και ένταξής τους στον ΕΦΚΑ, καταργήθηκαν τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα Παροχών του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ.
Σας είναι επίσης γνωστό, ότι υπήρξε αποτυχία μετάπτωσης των στοιχειών των έμμεσα ασφαλισμένων, τόσο των εν ενεργεία ασφαλισμένων, όσο και των συνταξιούχων στο ενοποιημένο μητρώο του ΕΦΚΑ (σύστημα ΑΤΛΑΣ – ΗΔΙΚΑ).
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι, η συντριπτική πλειοψηφία των εξαρτώμενων μελών να μην διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα, να εμφανίζονται δηλαδή ανασφάλιστοι και αποκλεισμένοι από το αγαθό της υγείας. Άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις, ηλικιωμένοι, παιδιά, αναγκάζονται να προσφεύγουν σε ιδιώτες γιατρούς και θεραπευτήρια με τεράστιο οικονομικό κόστος. Περεταίρω, γνωρίζετε ότι βρίσκονται στη διαδικασία ασφάλισης περισσότεροι από 1.350 νεοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι στις εταιρείες του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίοι για να ασφαλιστούν οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους, πρέπει να μεταβούν στην Αθήνα (Μυλέρου 13), αφού εκεί και μόνο εκεί βρίσκεται το αρμόδιο γραφείο, το οποίο ταυτόχρονα πρέπει να διεκπεραιώνει και οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων των ασφαλισμένων, πάντα όμως με τη φυσική τους παρουσία.
Κύριε Διοικητά,
Για τους παραπάνω λόγους, διαμαρτυρόμαστε και απαιτούμε:
− Να προχωρήσετε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων
− Την άμεση εφαρμογή – υλοποίηση των παραπάνω μέσων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ κατά το Άρθρο 67 και 67Α , νόμος 4387/16.
Σε διαφορετική περίπτωση, με την επιφύλαξη κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματός μας, σας δηλώνουμε ότι :
Θα προχωρήσουμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια, ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής και δικαστηρίου και θα ασκήσουμε κάθε δικαίωμά μας, με κάθε τρόπο και μέσο που διαθέτουμε, για τη ζημιά που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. – μέλη μας και εξακολουθούν να υφίστανται, από όλες τις παραπάνω παράνομες ενέργειες και παραλείψεις σας, σε βάρος όλων μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στον Ενιαίο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αγ. Κωνσταντίνου 8) όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

Πτολεμαιδα 24-10-2017

Για το Σωματείο Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» ΔΕΗ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μόσχου Μόσχος Μάστορας Αθανάσιος

Μοιραστείτε την είδηση